Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Protivec

Pomník T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka vznikl v obci svépomocí. Na přelomu let 1947 a 1948 se ho rozhodlo postavit deset soukromých zemědělců. Oslovili modeláře z porcelánky Václava Koblížka, který zhotovil bustu a navrhl řešení pomníku. Vyplacen byl z peněžní sbírky mezi občany a v naturáliích v podobě masa, sádla a vajec.

 

Základní kámen pomníku byl slavnostně odhalen 9. května 1948. Ve stejném termínu byl vysvěcen nový zvon v kapli sv. Václava. Pro místní obyvatele to byla mimořádná událost. Sjeli se sem lidé ze širokého okolí, pomník odhalovali místní hasiči, večer pak oslavy pokračovaly v hostinci. Jednalo se tak o jeden z mála pomníků T. G. Masaryka odhalených po únoru 1948.

 

V roce 1951 přispěl žlutický místní národní výbor na zvelebení prostranství a nákup stříbrného smrku vysazeného k pomníku. V následujících letech však okolí pomníku chátralo, až v polovině 60. let busta T. G. Masaryka z podstavce zmizela.  

 

Po sametové revoluci se do jejího hledání pustil František Kubeš, který bustu objevil 22. března 1990 zakopanou nedaleko od pomníku v hloubce třiceti centimetrů. 27. října 1990 byl pomník po opravě znovu odhalen.

 

[autor: Jakub Štofaník]