Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk v Mladé Boleslavi

T. G. Masaryk v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav

Návštěvy města a pomník T. G. Masaryka a Eduarda Beneše

V době první republiky navštívil prezident Masaryk město hned dvakrát. 3. května 1919 šlo o jednu z prvních oficiálních prezidentských návštěv, které podnikl. Doprovázel ho syn Jan a společně navštívili automobilku, nemocnici a historickou budovu sboru českých bratří, kde bylo umístěno muzeum.

 

Druhá Masarykova návštěva města se uskutečnila 10. července 1927, kdy navštívil výstavu českého severu. Z Prahy odjel v devět hodin ráno. V Brandýse ho už čekal předseda vlády Antonín Švehla a společně pokračovali do Mladé Boleslavi automobily. Obce, kterými projížděli byly slavnostně vyzdobeny a na náměstích Masaryka vítalo obyvatelstvo. Na hranicích města Mladá Boleslav byla zbudována slavobrána a od ní až k výstavišti stály špalíry spolků s prapory. Na náměstí přivítali z balkonu Grandhotelu Masaryka fanfárami z Libuše. V jedenáct hodin dojeli Masaryk s doprovodem na výstaviště, po úředních hlášeních vstoupili do ústřední síně hlavního výstavního prostoru, kde byli přivítaní organizátory výstavy. Po podpise památní knihy obdržel Masaryk a předseda vlády zlatý odznak výstavy zdoben českými granáty. Prohlédli si pavilon Svazu československých spořitelen, jehož dvorana byla ozdobena sochou prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Pak navštívili pavilon města Pardubic, kde je uvítal a provedl starosta Znojemský. Na památku dostal prezident kazetu s pardubickým perníkem. Následně se setkal Masaryk se zemědělci, navštívil novou budovu zemské průmyslové školy, ve které byly instalovány expozice kulturní a samosprávní. Před obědem si ještě prohlédli dům sociální péče okresu mladoboleslavského v Havlíčkově ulici, který byl na počest prezidenta už dříve pojmenován jako Masarykův dům sociální péče.

 

Po obědě a krátkém odpočinku kolem 16. hodiny odjel Masaryk na sletiště sokolské župy Fügnerovy, kde přihlížel cvičení žen a mužského dorostu. Ze sletiště odjel prezident a ministerský předseda na Housku a Kokořín odkud se večer přes Mělník vrátil do Prahy.        

 

Památku T. G. Masaryka a E. Beneše si v Mladé Boleslavi od roku 2005 připomínají také prostřednictvím pomníku na náměstí Republiky. Autorem pískovcového pomníku je hořický sochař Roman Richtrmoc. Pomník zobrazuje první dva československé prezidenty ve fiktivním rozhovoru. Jedná se o pískovcové bloky umístěné oproti sobě. K jeho odhalení došlo 28. října v rámci oslav vzniku samostatného československého státu. Náklady na toto dílo přesáhly 600.000 korun, z toho již přes 330.000 korun získalo město v rámci veřejné sbírky od obyvatel města, spolků a podnikatelů.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: MÚA, AÚTGM, ZF1]