Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Duchcov

Přednáška a busta T. G. Masaryka

V prostorách Českého domu v Duchcově pronesl dne 29. listopadu 1908 tehdy ještě profesor filozofie T. G. Masaryk přednášku o významu boje za české školství. Ve stejné budově byl po první světové válce ustanoven Ústřední národní výbor menšinový pro severní Čechy. Tyto události si od roku 1990 připomíná i památní tabule umístěna na zchátralé budově, kterou město plánuje v příštích letech rekonstruovat.

 

V roce 1930 byl v Duchcově otevřen Masarykův dům okresní péče o mládež, ve kterém byly soustředěny dětské jesle, poradna pro matky a kojence, pomocná škola, učňovský útulek a prostor pro nezaměstnanou mládež.

 

V Duchcově bylo zamýšleno v roce 1937 vystavění pomníku T. G. Masaryka. Na projekt byla vypsána i veřejná sbírka, která vynesla 35 tisíc korun. Situace v pohraničí na konci třicátých let však vůbec nepřála jeho postavení a na tento projekt nebylo navázáno ani po válce. Od roku 1966 byla ve městě umístěna alespoň busta T. G. Masaryka od duchcovského rodáka Hermanna Zettlitzera. Po restaurování v roce 1990 však bylo doporučeno, aby se nevrátila na původní místo do exteriéru (kvůli vplyvu počasí). Je tak umístěna ve vstupní hale zdejšího gymnázia.    

 

[text s drobnými stylistickými úpravami převzat z: Koukal, Pavel: Budu se na vás dívat. Osudy pomníků TGM na severu Čech, Ústí nad Labem, 2000.]