Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Curych

Návštěvy města v roce 1915

Masaryk navštívil město opakovaně během svého pobytu v Ženevě v roce 1915. Doložené jsou minimálně jeho dvě návštěvy. Začátkem února se stal Curych místem setkání Masaryka a Beneše. 4. července 1915 tu měl Masaryk přednášku u příležitosti blížícího se výročí upálení Jana Husa. Masaryk přednášel na pozvání krajanského spolku Svatopluk Čech v pavilonu zahradní restaurace česky a na závěr shrnul přednášku německy. Věnoval se životu Jana Husa, jeho působení, mravnímu odkazu reformačnímu, potlačování reformace i českému národnímu obrození. Přednášku tak podobně jako v Ženevě o dva dni později využil na propagaci myšlenky odpoutání se českých zemí od Rakouska. V tomto duchu se nesl hlavně závěr přednášky:

 

Řekl jsem to již před lety a nepravím to snad v rozrušení přítomné doby. Za české reformace i český stát se osamostatnil. Doufejme, že tato veliká světová válka také povede náš národ k svobodě a že podle programu všech českých stran dožijeme se české samostatnosti, - podle slov Palackého, že jsme byli před Rakouskem a budeme i po něm. a bude-li třeba - a bude třeba – bez něho. Vzpomínáme-li dnes mužů jako Hus, Žižka, Chelčický, Komenský, musíme si uvědomiti, že jako oni bojovali a pracovali pro svobodu českého národa, tak jest i naší povinností pro svobodu svého národa podniknouti vše, co je v naší moci." (citováno podle spisu: Válka a revoluce I. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1914–1916, s. 81.)

   

[autor: Jakub Štofaník]