Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Curych

Návštěvy města v roce 1915

Masaryk navštívil město opakovaně během svého pobytu v Ženevě v roce 1915. Doložené jsou minimálně jeho dvě návštěvy. Začátkem února se stal Curych místem setkání Masaryka a Beneše. 4. července 1915 tu měl Masaryk přednášku u příležitosti blížícího se výročí upálení Jana Husa. Masaryk přednášel v pavilonu zahradní restaurace česky a na závěr shrnul přednášku německy. Věnoval se životu Jana Husa, jeho působení, mravnímu odkazu reformačnímu, potlačování reformace i českému národnímu obrození. Přednášku tak podobně jako v Ženevě o dva dni později využil na propagaci myšlenky odpoutání se českých zemí od Rakouska.

   

[autor: Jakub Štofaník]