Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk s doprovodem v Ženevě

T. G. Masaryk s doprovodem v Ženevě

Palác národů v Ženevě, postaven jako sídlo Společnosti národů

Palác národů v Ženevě, postaven jako sídlo Společnosti národů

Ženeva

Návštěva města 1927

Ženevu znal Masaryk už z doby první světové války, kdy tu strávil několik měsíců. Po válce se do Ženevy vrátil v roce 1927, kdy cestoval na jih Francie, nešlo o oficiální návštěvu ale i tak byl jeho program pracovní. Během svého pobytu 11. března 1927 navštívil jednání Rady Společnosti národů, po kterém se setkal s ministry zahraničí Francie a Velké Británie Briandem a Chamberlainem. Masaryka ve Společnosti národů doprovázel Eduard Beneš, vyslanec v Bernu Ferdinand Veverka a vyslanec v Londýně Jan Masaryk. Po několika dalších dnech oddechu pokračoval do jižní Francie a 22. 3. odplul z Marseille do Egypta.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: ÚTGM]