Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Radnice v Kladsku

Radnice v Kladsku

Kladsko

Návštěva T. G. Masaryka

Ještě coby pruské město nedaleko českých hranic navštívil Kladsko 9. června 1901 i pražský profesor filozofie T. G. Masaryk. Výlet do Kladska podnikl během svého pobytu v Náchodě, kde přednášel na pozvání učitelské jednoty Komenský. Masaryk chtěl osobně poznat podmínky malé české enklávy žijící v této části Německé říše.

 

Výlet do Kladska podnikl Masaryk v doprovodu učitelů Václava Černého, Josefa Zemana, J. Smetanu a lékaře Vojtěcha Fischera. Z Náchoda se vypravili ráno o páté hodině kočárem. Po cestě navštívili Stroužné, Chudobu, Bor, Bukovinu i Jakubovice. O podmínkách, ve kterých žilo zdejší české obyvatelstvo, mluvil Masaryk 23. června 1901 během přednášky ve Velimi. Vyzdvihoval nejenom pruské starobní a invalidní pojištění, ale taky náboženské poměry na Kladsku, kde kněz káže střídavě německy a česky, přičemž právě to srovnával s podle něho fanatickým odporem Vídně proti českým bohoslužbám.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: Jakub Štofaník]