Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Návštěva Westminsterského opatství v Londýně

Návštěva Westminsterského opatství v Londýně

T. G. Masaryk na radnici v Londýně

T. G. Masaryk na radnici v Londýně

Londýn

Návštěva T. G. Masaryka v roce 1923

Návštěva Velké Británie navazovala na oficiální prezidentskou návštěvu Paříže a Bruselu. Z Ostende doplul 21. října 1923 Masaryk s doprovodem do Doveru, kde byl přivítán guvernérem hrabství markýzem Camdanem, velitelem doverské oblasti admirálem Thomasem, vyslancem Clerkem a československým vyslancem v Londýně Mastným. Do Londýna pokračoval T. G. Masaryk vlakem a na nádraží Victoria ho v 18.00 vítal ve jménu krále lord Albermarle. T. G. Masaryk odjel z nádraží královským povozem do hotelu Claridge.

 

22. října 1923 o 11.00 odešel T. G. Masaryk s doprovodem nejprve položit květiny k pomníku padlým v první světové válce (The Cenotaph), odtud pokračoval do Westminsterského opatství, kde uctil věncem hrob neznámého vojína, zapsal se do pamětní knihy a navštívil hrob Anny Lucemburské (dcery Karla IV a manželky anglického krále Richarda II.).

 

Stejného dne ve 13.15 byl T. G. Masaryk přijat v Buckinghamském paláci králem Jiřím, který na jeho počest pořádal oběd. V 16.00 přijal prezident delegaci Britské biblické společnosti, od které dostal darem Bibli s řeckým a hebrejským textem. V 16.30 přijal zástupce Československé společnosti. V 18.00 navštívil T. G. Masaryk ministra zahraniční Curzona na Foreign Office, ve 20.00 se účastnil večeře u ministerského předsedy S. Baldwina na Downing Street. Všechna tato setkání byla využita k politickým rozhovorům. Velkou pozornost věnoval Masaryk také komunikaci s novináři.

 

Další den 23. října ráno odjel T. G. Masaryk do Oxfordu, aby se zúčastnil své slavnostní promoce čestným doktorem. Odpoledne po návratu do Londýna byl přítomen na setkání Československého spolku na Gloucester Road. V 17.00 navštívil prezident paní Brownovou, u které bydlel během války. Večer se účastnil slavnostní hostiny, kterou na jeho počest připravila anglická vláda. Slavnostní večeře se konala v Lancaster House. Ministr zahraničí lord Curzon vzdal obdiv vědeckému a politickému dílu T. G. Masaryka i úsilí mladého československého státu. Masaryk mu jakožto kancléři oxfordské univerzity ještě jednou poděkoval za udělení čestného doktorátu. Zároveň zdůraznil nutnost spravovat stát spravedlivě, a to ve vnitřní i zahraniční politice.    

  

24. října dopoledne přijal Masaryk několik deputací. Čas si vyhradil i na setkání se spisovateli, mezi kterými byli George Bernard Shaw, Herbert George Wells a Bertrand Russell. Na oběd se zúčastnil slavnostního přijetí na londýnské radnici a pak v 16.00 i na londýnské univerzitě King's College, kde stolice středoevropských dějin nesla jeho jméno. Rektor univerzity upozornil i na Masarykovo působení na škole během války a vyzdvihl rychlost, s jakou se Československo po válce konsolidovalo. Večer se Masaryk setkal ještě s canterburským arcibiskupem v Lambeth Palace, poté na československém vyslanectví přijal jeho úředníky a následně proběhla recepce.

 

Následující den 25. října 1923 odjel dopoledne z nádraží Victoria z Londýna. Rozloučit se s ním ve jménu krále opět přijel lord Albermarle. Do Československa se vracel T. G. Masaryk přes francouzské Calais, Švýcarsko a Rakousko.  

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: ÚTGM]