Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník obětem I. a II. světové války s plaketou T. G. Masaryka, Červený Kostelec

Pomník obětem I. a II. světové války s plaketou T. G. Masaryka, Červený Kostelec

Červený Kostelec

Návštěva města a plaketa T. G. Masaryka na pomníku obětem I. a II. světové války

Prezident Masaryk navštívil město v rámci své cesty po severovýchodních Čechách 12. července 1926. Do Červeného Kostelce přijel ráno z České Skalice. Přivítán byl starostou Novákem, který ho vítal v Jiráskově kraji. Zvlášť upozornil na počin ochotníků, kteří si postavili vlastní divadlo. Masaryk v odpovědi uznal, že celý kraj se rozvíjí a pochválil i jeho lokální vedení. Po prohlídce divadla pokračoval prezident s doprovodem do Hronova, kde se setkal s Aloisem Jiráskem.

 

Bronzová plaketa T. G. Masaryka zdobí pomník obětem první a druhé světové války. Ten tvoří čtyři metry vysoký podstavec s figurou italského legionáře. Po stranách pilíře jsou uvedena jména válečných obětí. V levé části je umístěna skulptura sedící truchlící ženy v životní velikosti. Pomník je dílem kosteleckého sochaře Břetislava Kafky a byl slavnostně odhalen 22. září 1929. Za druhé světové války byl pomník demontován a uschován v zahradě sochaře. Po válce byl znovu na původním místě postaven a odhalen 9. května 1946.

 

[text: Jakub Štofaník, fotografie: Martin Jemelka]

 

Pomník obětem I. a II. světové války s plaketou T. G. Masaryka, Červený Kostelec

Pomník obětem I. a II. světové války s plaketou T. G. Masaryka, Červený Kostelec