Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Betlém

Návštěva T. G. Masaryka

Masaryk navštívil toto poutnické město během své cesty do Palestiny 9. dubna 1927 odpoledne. Průvodcem mu byl františkánský mnich polského původu profesor Bulik. Prohlédl si baziliku Narození Páně, Mléčnou jeskyni a Pastýřské pole. Jeho zpáteční cesta do Jeruzaléma vedla kolem Šalamounových rybníků a hrobu Ráchel, jednoho z nejsvětějších míst judaismu. Do Jeruzaléma se vrátil kolem sedmé hodiny večer.   

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: ÚTGM]