Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

Jeruzalém

Návštěva T. G. Masaryka

Masarykova návštěva byla součástí větší cesty po Středomoří. Do Jeruzaléma přijel z Egypta 8. dubna 1927 ráno za silného deště. Návštěva Galileje, Jeruzaléma a řady biblických míst byla pro něho silným duchovním zážitkem a jedním z vrcholů celého zájezdu.

 

T. G. Masaryk se svým doprovodem vyjel dne 9. března 1927 z Prahy. Přes Marseille doplul lodí do Alexandrie a navštívil Káhiru, Luxor, Asuán, a Suezský průplav. Doprovázeli ho jeho dcera, Alice Masaryková, markýza Giuliana Benzoni, Dr. Renée Mladějovská (sekretářka A. Masarykové), lékař Adolf Maixner, osobní sekretář Vladimír Kučera a dva českoslovenští policejní agenti, vrchní inspektor Lehrer a inspektor Maršík, dále komorník Hůza a komorná Seidlová. Celá skupina se v Jeruzalémě ubytovala ve františkánském hospici Notre Dame. K doprovodu se připojili také československý konzul v Egyptě Vladimír Hurban a konzul s mandátem pro Palestinu Vladimír Fric. Po dni oddychu začal Masaryk objevovat město a přijímat návštěvy. Mezi prvními se setkal s latinským patriarchou Luigim Barlassinou. V Jeruzalémě dvakrát obědovali na československém konzulátu, kde zaměstnávali ruskou kuchařku. Po prvém obědě (boršč a pirohy) se Masaryk na konzulát na oběd rozhodl vrátit i další den.

 

Do Starého města vstoupil Masaryk 9. dubna ráno Jaffskou bránou, kde ho uvítal náměstek britského vysokého komisaře v Palestině Stewart Symes a starosta Jeruzaléma Ragheb bej Našašibi. Masaryk s doprovodem si prohlédli chrám Božího hrobu a pak obešli Chrámovou horu, kde navštívili Skalní dóm a mešitu Al Aksa. Následně byl přijat zástupci nejvyšší muslimské rady Kasimem Pašou a muftím Hadž Amínem al-Husajním. Odpoledne prezident navštívil československou židovskou komunitu v Jeruzalémě ve čtvrti Mea Šearim, kde byl nadšeně uvítán.

 

Odpoledne navštívil pan president československou izraelitskou kolonii v Jerusalémě. – Četné obecenstvo, shromážděné v ulicích a před budovou kolonie, zdravilo presidenta potleskem a voláním ,slávaʻ. Na budově byl veliký český a hebrejský nápis, provedený ve státních barvách: ,Ať žije president Masarykʻ. Vrchní rabín Sonnenfeld, rodák slovenský, uvítal presidenta v místnosti, zdobené československými vlajkami, nabídl presidentovi pohoštění, a jménem obce odevzdal mu hebrejsky psaný pozdrav ve skvostném pouzdře z filigránového stříbra.“

cit. President Masaryk v Jerusalémě. České Slovo, 1927, č. 87, 12. 4., s. 2.

 

Ze židovské ortodoxní čtvrti odjel do Velké synagogy, kde se setkal s jeruzalémským vrchním rabínem a významným myslitelem Abrahámem Izákem Kookem. Popoledni odjel s doprovodem auty do Betléma. Masarykovým průvodcem byl během pobytu filozof Hugo Bergmann, zakladatel a ředitel Židovské národní a univerzitní knihovny a pozdější rektor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. V jeho doprovodu 10. dubna 1927 Masaryk navštívil knihovnu v jeruzalemském novém městě a Hebrejskou univerzitu, kde si prohlédl chemický, mikrobiologický a judaistický ústav.

 

Z jeruzalémských křesťanských památek navštívil chrám Nanebevstoupení a ruský ortodoxní kostel a klášter Marie Magdalské na Olivové hoře, kde se setkal i s jeho abatyší. 11. dubna podnikl výlet k Mrtvému moři, Jordánu a do Jericha. Následující den Jeruzalém opustil a odjel s celým doprovodem do Tel Avivu.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: ÚTGM]

 

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Jeruzalém, 1927

T. G. Masaryk, Mrtvé moře, 1927

T. G. Masaryk, Mrtvé moře, 1927