Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Mošovce

Návšteva T. G. Masaryka v roku 1893

Turčianska obec sa stala 6. augusta 1893 cieľom návštevy T. G. Masaryka s rodinou. Masaryk si chcel  spolu s členmi spolku Detvan pripomenúť sté výročie narodenia básnika a evanjelického kňaza Jána Kollára. Ich zámer navštíviť jeho rodný dom však prerušili uhorskí žandári, ktorí im v tom silou zabránili. Masaryk sa mal o tomto incidente zmieniť aj na pôde Ríšskej rady, kde kritizoval uhorskú správu za vzťah k národnostným menšinám.

 

[autor: Jakub Štofaník na základe práce PRAŽÁK, Albert, T.G. Masaryk a Slovensko, Praha, , 1937, s. 60]