Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kantara

Návštěva T. G. Masaryka

Dne 7. dubna 1927 vyjel z Kantary (Kantary-East, první stanice palestinských drah, jež se nacházela na egyptském území) speciální salonní vlak připravený pro prezidenta Masaryka pro jeho cestu Palestinou. Ve vlaku na něj čekal československý konzul Vladimír Fric, jenž měl prezidenta s doprovodem na starosti. Za zmínku stojí, že tento konzul pak na podzim 1927 z nařízení Masaryka pomáhal československé lékařce Vlastě Kálalové Di-Lotti hledat vhodné místo pro plánovaný „Radioterapeutický institut“ (který nakonec z finančních důvodů zřízen nebyl, působil jako chargé d’affaires v Teheránu v Íránu ve třicátých letech a v nemilost upadl poté, co „dobrovolně“ vydal vyslanectví Němcům v roce 1939. Po válce jej nalézáme jako knihovníka v Orientálním ústavu).

 

V pátek večer 15. dubna 1927 Kantarou Masaryk projížděl podruhé. Přesedl zde do egyptského salonního vlaku a přes noc cestoval do Alexandrie, kde se následující den nalodil na parník a vyplul do Řecka.

 

[autorka: Adéla Jůnová Macková]