Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Dom kde prenocoval T. G. Masaryk

Dom kde prenocoval T. G. Masaryk

Pamätná tabuľa na dome kde prenocoval T. G. Masaryk

Pamätná tabuľa na dome kde prenocoval T. G. Masaryk

Darney

Návšteva T. G. Masaryka

Mesto na východe Francúzska sa v júni 1918 stalo táborom československých legionárov. 30. júna 1918 tu prebehla aj prísaha príslušníkov Československej streleckej brigády. Francúzsky prezident Raymond Poincaré  pri tejto príležitosti odovzdal 21. československému streleckému pluku slávnostnú zástavu. Tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj Edvard Beneš.

 

Práve prítomnosť československých jednotiek bola dôvodom návštevy prezidenta Masaryka, ktorá sa udiala 8. decembra 1918. Masaryk, už ako zvolený československý prezident, cestoval z USA do vlasti a počas svojej zastávky v Paríži sa rozhodol navštíviť aj československých legionárov. Masaryka vítalo vyzdobené mestečko, nakoľko prišiel až za tmy vojaci ho privítali bielymi raketami, vyzváňaním zvonov a národnou hymnou. Prezident vošiel do sálu miestnej fary, kde ho očakávali dôstojníci, odpovedal na francúzske a české privítanie a strávil večer s vojakmi. Ďalšie ráno sa uskutočnila na lúke slávnostná prehliadka na počesť hlavy štátu. Masaryk predniesol k vojakom prejav, v ktorom zdôraznil ich budúce úlohy v Československu. 9. decembra sa vrátil späť do Paríža odkiaľ o niekoľko dní pokračoval v ceste do Československa. Masarykov pobyt v meste dodnes pripomína pamätná tabuľa na dome, kde prenocoval a námestie nesúce jeho meno.

 

V medzivojnovom období tu stál pomník v podobe kamenného leva odkazujúci na československých legionárov. Ten bol v roku 1940 zničený nemeckou armádou. Dnes stojí za mestom pomník z hliníku. V Darney sa taktiež nachádza československé múzeum.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: Régis Belgeri]

 

Darney

Darney