Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk, Athény

T. G. Masaryk, Athény

V Athénách na stadionu prvních moderních olympijských her Panathinaiko

V Athénách na stadionu prvních moderních olympijských her Panathinaiko

T. G. Masaryk s doprovodem a československý vyslanec v Athénách Pavel Wellner

T. G. Masaryk s doprovodem a československý vyslanec v Athénách Pavel Wellner

Athény

Návštěva T. G. Masaryka

Z egyptské Alexandrie se prezident Masaryk přeplavil do řeckých Athén. Po vylodění v Píreu dne 18. dubna 1927 jej vládní motorový člun dovezl do Athén, kde byl ubytován v hotelu Grande Bretagne. Večer byl úplněk a Masaryk se i s doprovodem vydali na Akropol. Akropol navštívili i další den v doprovodu Camillo Praschnikera (v té době profesor archeologie pražské německé univerzity), který Masaryka prováděl již v Palestině v Nábulusu a přijel s nimi na stejné lodi. Během pobytu v Athénách prošli antické památky města, čtvrť hrnčířů Kerameikos, Panathénajský stadion, Hefaistovu svatyni Théseion, a navštívili Národní muzeum v doprovodu jeho ředitele a autem se vypravili k Marathónu a do Elefsíny, přístavního města nedaleko Athén, kde se nalézají starověké památky z doby mykénské.

 

Jen jeden den byl věnován oficiálním návštěvám, kdy Masaryk přijal ministra zahraničních věcí Andrease Michalakopoulose a následně vykonal návštěvu u prezidenta Pavlose Kunduriotise, od kterého Masaryk obdržel velkokříž řádu Spasitelova. Kromě toho se setkal taky s bývalým řeckým vyslancem v Praze, anglickým velvyslancem v Turecku a francouzským velvyslancem v Řecku. Z Athén odjel 24. dubna na cestu po dalších pamětihodnostech.

 

[autorka: Adéla Jůnová Macková, fotografie: ÚTGM]

T. G. Masaryk v aténské Akropoli, 19. dubna 1927

T. G. Masaryk v aténské Akropoli, 19. dubna 1927

T. G. Masaryk, Athény

T. G. Masaryk, Athény

T. G. Masaryk, Athény

T. G. Masaryk, Athény

T. G. Masaryk, Athény

T. G. Masaryk, Athény

T. G. Masaryk a Alice Masaryková, Athény 1927

T. G. Masaryk a Alice Masaryková, Athény 1927