Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk s doprovodem při příjezdu do Řecka 18. dubna 1927

T. G. Masaryk s doprovodem při příjezdu do Řecka 18. dubna 1927

Píreus

Návštěva T. G. Masaryka

Přístavní město navštívil T. G. Masaryk s doprovodem na začátku a na konci své cesty po Řecku. 18. dubna 1927 zde připlul lodí z Alexandrie. Dne 30. dubna 1927 ráno se prezident s doprovodem vrátil zpět do Pírea, odkud následujícího dne vypluli na lodi Lamartine zpět do Marseille.

 

[autorka: Adéla Jůnová Macková, fotografie ÚTGM]