Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk před vchodem do Atreovy pokladnice v Mykénách

T. G. Masaryk před vchodem do Atreovy pokladnice v Mykénách

Nauplion

Návštěva T. G. Masaryka

Po uklidnění počasí bylo opět možné 28. dubna 1927 vyplout lodí z Patrasu do Nauplionu, s krátkým přistáním v Korintu, a dle itineráře navštívit díky rychlému přesunu automobily Mykény a Tíryns, které patřily k nejvýznamnějším centrům mykénské kultury. Další den se opět vydali na cestu automobily, tentokrát do Epidauru, kde si prohlédli Asklépiův chrám a úžasně dochované divadlo pro 14 tis. diváků.

 

V Korintu se k doprovodu prezidenta Masaryka připojil italský vicekonzul v Řecku markýz Benzoni (bratr Giuliane Benzoni).

 

[autorka: Adéla Jůnová Macková, fotografie: ÚTGM]

 

T. G. Masaryk si prohlíží pozůstatky královského paláce v Mykénách

T. G. Masaryk si prohlíží pozůstatky královského paláce v Mykénách

T. G. Masaryk si prohlíží starověké divadlo v Epidauru

T. G. Masaryk si prohlíží starověké divadlo v Epidauru

T. G. Masaryk si prohlíží starověké divadlo v Epidauru

T. G. Masaryk si prohlíží starověké divadlo v Epidauru