Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Paríž

Pobyt prezidenta Masaryka v roku 1918

Hlavné mesto Francúzska bolo súčasťou Masarykovej cesty do vlasti z USA koncom roku 1918. Po niekoľkých dňoch strávených v Londýne sa presunul do Francúzska, kde ho v prístave Boulogne-sur-Mer privítal Edvard Beneš. Spoločne pokračovali vlakom do Paríža, kde Masaryka oficiálne privítali 7. decembra 1918 na Gare du Nord. V rovnaký deň sa Masaryk stretol s francúzskym prezidentom Raymondom Poincarém. Masarykov program pokračoval 8. a 9. decembra návštevou československých vojsk pobývajúcich v Darney a vojenskou prehliadkou.

 

Masaryk sa stretol aj s generálom Henri Mathias Berthelotom, významným socialistickým politikom Aristide Briandom či Claire Boas de Jouvenel, ktorá podporovala československý zahraničný odboj počas prvej svetovej vojny. 13. decembra 1918, deň pred Masarykovým odjazdom z Paríža si naňho našiel čas aj francúzsky premiér Georges Clemenceau.

 

Večer 13. decembra sa konalo ešte stretnutie rôznych československých podporovateľov v dome v 18, rue Bonapart.  

 

[autor: Jakub Štofaník]