Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Návšteva T. G. Masaryka, Lučenec 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Lučenec 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Lučenec 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Lučenec 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Lučenec 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Lučenec 1930

Lučenec

Návšteva T. G. Masaryka

Mesto predstavovalo cieľovú destináciu v rámci prvého dňa zájazdu prezidenta republiky na južné Slovensko 12. septembra 1930. T. G. Masaryk so svojím sprievodom dorazili automobilmi do Lučenca o 19.10. Už na okraji mesta ich vítali vojaci. Slávnostné privítanie prebiehalo na námestí pred okresným domom. Po fanfárach z opery Libuše a štátnej hymne nasledovali hlásenia posádkového veliteľa, veliteľa čestnej roty, správcu policajného komisariátu a veliteľa žandárov.

 

Následne privítali prezidenta republiky členovia okresného zastupiteľstva Michal Ozdinec (slovensky) a Július Vida (maďarsky). Za mesto Lučenec uvítal T. G. Masaryka Jozef Danek (slovensky) a Ján Giller (maďarsky). T. G. Masaryk na všetky tieto príhovory reagoval v krátkosti slovensky aj maďarsky.

 

Po krátkom odpočinku bola v 20.30 pripravená v okresnom dome pre prezidenta Masaryka a jeho sprievod večera. Počas večere pred oknami okresného domu defilovala vojenská hudba a obecenstvo v lampiónovom sprievode. Nasledujúci deň 13. septembra prijímal prezident Masaryk po raňajkách od 9.15 do 10.00 rôzne deputácie. Boli medzi nimi zástupcovia obcí z celého regiónu, reprezentanti jednotlivých cirkví, roľníkov, robotníkov, živnostníkov, priemyselníkov, Červeného kríža i združenia YMCA.  

 

Samostatne sa stretol ešte s delegáciou kultúrnych spolkov, legionárov a menšinových pracovníkov z regiónu. V rámci stretnutia s maďarskými kultúrnymi pracovnými s prejavom  vystúpil kalvínsky kňaz Arpád Kövy, ktorý zdôraznil potrebu rozvoja maďarskej menšiny. T. G. Masaryk v odpovedi na tento príhovor maďarsky uznal dôležitosť pestovania maďarskej kultúry v Československu a oznámil, že z fondu k jeho osemdesiatym narodeninám sa rozhodol podporiť založenie Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie. Ako dar dostal na záver týchto stretnutí T. G. Masaryk krištáľový pohár. Alica Masaryková bola obdarovaná lokálnymi výšivkami.

 

Po ľahkom občerstvení T. G. Masaryk a jeho sprievod o 10.30 nastúpili do áut a odišli na návštevu fabriky vo Fiľakove. Do Lučenca sa vrátili popoludní o 14.00. Na námestí prebehlo ešte slávnostné rozlúčenie sa s prezidentom. Podobne ako pri príjazde zaznela fanfára z opery Libuše a štátna hymna.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: ÚTGM]