Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Fiľakovo

Návšteva T. G. Masaryka

K návšteve došlo v rámci zájazdu prezidenta na južné Slovensko dňa 13. septembra 1930. Do Fiľakova prišiel prezident Masaryk so sprievodom automobilmi z Lučenca o 11h. Pred Fiľakovom vystúpil a pri slávobráne ho uvítal miestny katolícky farár Salvátor Kósa. Následne pokračoval Masaryk na návštevu miestnej emailovej továrne, kde ho očakával jej riaditeľ Viliam Hulita a robotníci. Celá cesta bola slávnostne vyzdobená stožiarmi s vlajkami. Prezident si prehliadol celú továreň a zoznámil sa s výrobou emailových nádob a pecí. Ako dar dostal T. G. Masaryk album fotografií obce a jeho dcéra Alica vázu vyrobenú v továrni. Okolo poludnia sa vrátil do Lučenca

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: ÚTGM]

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Fiľakovo, 1930