Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Detva

Návšteva T. G. Masaryka

Delegácia z obce čakala T. G. Masaryka už na hlavnej ceste smerom do Zvolena. Následne ho odprevadila až do samotnej obce. V Detve sa hlásil prezidentovi okresný náčelník zo Zvolena a okresný veliteľ žandárov. T. G. Masaryka uvítal richtár Juraj Fekiač:

 

,,Srdečne Vás vítame v Detve, perle Slovenska, pod Poľanou, Sládkovičom ospievanou. Prijmite výraz lásky a oddanosti ľudu nášho, chudobného ale verného, ktorý až dodnes zachoval svojráz slovenský, lásku k vlasti a neohroženú vernosť k Vám, ktorú sľubujeme naďalej. Ďakujeme za Vašu láskavú návštevu tým viac, že v takom ctihodnom veku ste tou poctil našu obec a prajeme Vám mnoho zdravia a zdaru do budúcnosti. Buďte ešte raz srdečne vítaný!“

 

T. G. Masaryk vo svojej odpovedi poukázal na meniaci sa ráz Detvy. Konštatoval, že očakával holopupkárov s vrkočmi. Pritom sa aktívne zaujímal o zachovanie detvianskeho kroja a spomínal akým dojmom na neho pôsobila Poľana zachytená v poézii Andreja Sládkoviča.   

 

Richtár Fekiač, aktívny straník HSĽS, predstavil následne prezidentovi miestneho farára Jána Štrbáňa a notára Jozefa Rovného. Podobne ako v iných lokalitách, aj v Detve dostali prezident i jeho dcéra dary. A takisto aj tu tieto predmety odovzdávali deti. Slovom sa predstavil a prezidenta pozdravil aj malý chlapec v detvianskom kroji, Jozef Dianiška: ,,Pán prezident! Tatíčku drahý náš! Prijmite od nás, čo malých, ale roduverných, dobrých Detvanov túto detviansku valašku. A keď by bolo treba, bráňte nás i tou. My s podobnými valaškami stojíme vám vždy hotoví pomoci.“  Žiačka Anna Ďuricová odovzdala dar v podobe výšiviek Alici Masarykovej: ,,Dobrotivá slečna! Prijmite tento náš v mene matiek a sestier našich venovaný Vám darčok vďačne, tak ako vďačne s úprimnou láskou ho my dávame. Je to práca rúk slovenských detvianských, ktorou sa my tu živíme. Nezabúdajte na nás!“

 

T. G. Masaryk pred svojím odchodom ešte osobne pozdravil matku Antona Prokopa, ktorý bol jednou z miestnych obetí ofenzívy po vzniku Maďarskej republiky rád v roku 1919. Cesta pokračovala o 16:30 do Vígľaša a odtiaľ do Zvolena.     

 

[autor: Jozef Pavlov, fotografie: ÚTGM]

 

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Detva, 1930