Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Mariánské Lázně

Návštěvy města

Lázeňské město v západních Čechách; 13 tisíc (2017). Léčivé účinky zdejších pramenů byly objeveny v 17. století. Roku 1786 vznikl u Mariina pramene první lázeňský objekt, 1805 zde opat kláštera v Teplé založil první lázeňský dům, 1808 dostala osada jméno Mariánské Lázně, 1818 byla prohlášena za veřejné lázeňské místo a 1865 povýšena na město. V 19. století získaly mezinárodní proslulost a staly se evropským společenským a kulturním centrem, místem opakovaných pobytů panovníků (především anglického krále Edwarda VII.), významných aristokratů, státníků, podnikatelů a kulturních osobností. Koncem 19. a na počátku 20. století byla postavena většina reprezentativních lázeňských objektů a hotelů.

 

První Masarykova návštěva Mariánských Lázní, kterou uskutečnil na počátku 80. let 19. století spolu se svým žákem a přítelem Arthurem Schlesingerem, není blíže zdokumentována. Dne 8. 9. 1922 navštívil prezident Masaryk, doprovázený synem Janem, v Mariánských Lázních jugoslávského krále Alexandra I. s chotí, ubytované zde v královském apartementu hotelu „Weimar“ („King of England“, kde dříve pobýval pravidelně Edward VII.), aby jim oplatil jejich návštěvu v Lánech z 1. 9. 1922. Prezident se svým doprovodem se ubytoval v hotelu „Buen Retiro“ (dnes „Palace-Praha“). Naposledy zavítal Masaryk do Mariánských Lázní 31. 7. 1927, kdy sem podnikl výlet spolu s ministerským předsedou Švehlou z Karlových Varů, přičemž se zastavil v proslulé výletní restauraci "U tokajícího tetřeva" v obci Kladská.