Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Praha – Hradčany

Pražský hrad

Od svého návratu z exilu ve funkci prezidenta republiky 21. 12. 1918 do své abdikace na prezidentský úřad 14. 12. 1935 bydlel T. G. Masaryk i se svou rodinou na Pražském hradě: nejprve (1918–1925) v provizorním bytě v západním výběžku jižního křídla Nového paláce (tereziánského traktu), 1925–1935 v rozsáhlém bytě zaujímajícím větší část druhého patra jižního křídla Nového paláce. Od počátku 20. let však Masaryk stále častěji pobýval na venkovském prezidentském sídle v lánském zámku, kde pak od své abdikace v prosinci 1935 do své smrti v září 1937 žil trvale.

Masarykovu osobnost na Hradčanském náměstí (na severovýchodním nároží Salmovského paláce) připomíná bronzová socha, kterou podle díla sochaře Otakara Španiela z roku 1931 zhotovili sochaři Josef Vajce a Jan Bartoš. Pomník vznikl díky Nadaci pro odhalení pomníku TGM v Praze zaštítěné Masarykovým demokratickým hnutím. Slavnostní odhalení za hlavní účasti prezidenta Václava Havla proběhlo 7. března 2000.

 

[převzato z obsáhlejšího hesla Praha zpracovaného Josefem Tomešem pro připravovanou Encyklopedii života a díla T. G. Masaryka, MÚA; fotografie převzata z publikace Josef Tichý: Deset pražských bytů rodiny Masarykovy, ÚTGM, Praha 2006]