Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Busta Charlotty Garrigue Masarykové od V. Suchardy

Busta Charlotty Garrigue Masarykové od V. Suchardy


Praha-Hradčany

Vila v Kounicově, dnes Mickiewiczově ulici 13

Jednopatrový rodinný dům v dnešní Mickiewiczově (dříve Kounicově) ulici naproti Chotkovým sadům na pražských Hradčanech projektoval architekt Jan Kotěra ve stylu geometrické secese. V průběhu stavby bylo přihlíženo k potřebám rodiny - například v Masarykově pracovně byla zpevněna podlaha, aby unesla váhu rozsáhlé knihovny. Tento čtyřpokojový byt s kuchyní byl prvním bydlištěm Masarykových, v němž byla zavedena elektřina. Bydleli zde od léta 1911 do prosince 1918

V těžkém období první světové války zde žila především Charlotta G. Masaryková - Masaryk byl s dcerou Olgou v zahraničním odboji, dcera Alice byla rok vězněna ve Vídni, syn Jan v lednu 1915 narukoval a syn Herbert tragicky zemřel na infekční onemocnění 15. března 1915. Na domě je umístěna mramorová busta Charlotty G. Masarykové od Vojtěcha Suchardy s nápisem: "Zde žila a trpěla Ch. Garrigue Masaryková. Američanka rodem, Češka duchem, oddaná spolupracovnice našeho Osvoboditele. 1914-1918."

 

[informace a obrázky převzaty z publikace Josef Tichý: Deset pražských bytů rodiny Masarykovy, ÚTGM, Praha 2006]