Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Praha – Staré Město

Univerzita

T. G. Masaryk působil v letech 1882–1914, nejprve jako mimořádný, až od 1. 1. 1897 jako řádný profesor, na filosofické fakultě c. k. české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, která tehdy sídlila v Klementinu. Zejména v posledních letech před první světovou válkour přednášel i v posluchárně v Lázeňské ulici na Malé Straně. Jeho univerzitní přednášky jsou soustředěny ve dvou svazcích Spisů TGM.