Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Badatelna Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Badatelna Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Nový depozitář knihovny T. G. Masaryka

Nový depozitář knihovny T. G. Masaryka

Praha 8 - Libeň

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Akademický ústav, který je součástí Akademie věd České republiky. Vznikl 1. ledna 2006 připojením Masarykova ústavu AV ČR k Archivu AV ČR. Více o historii obou institucí. 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR rovněž na základě smlouvy s Ústavem T. G. Masaryka spravuje Archiv Ústavu T. G. Masaryka a knihovnu Ústavu T. G. Masaryka. V letech 2015-2016 byly adaptovány nové prostory pro knihovnu T. G. Masaryka. S podporou Vlády ČR započala v roce 2017 katalogizace celého knihovního fondu.