Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masarykův pomník před evangelickým kostelem v parku Botanika

Masarykův pomník před evangelickým kostelem v parku Botanika

Kaplička u Masarykova pomníku na Píškové

Kaplička u Masarykova pomníku na Píškové

Masarykův pomník na Píškové

Masarykův pomník na Píškové

Mapa

Mapa

Valašské Meziříčí

Naučná stezka T. G. Masaryka ve Valašském Meziříčí

Naučná stezka T. G. Masaryka vede z náměstí ve Valašském Meziříčí kolem zámku Žerotínů, dále pokračuje přes parky Botanika a Abácie k soutoku Bečev a odtud po červené turistické značce přes obec Poličná do sedla pod Píškovou. Zde se napojí na žlutou značku a přes hřeben nad Bražisky se kolem skalního útvaru Jarcovská kula a přes obec Jarcová vrací podél Vsetínské Bečvy zpět do Valašského Meziříčí.

 

Délka: 12 km (okružní stezka s místními stoupáními)

 

Zastavení:

1. Náměstí

2. Zámek Žerotínů

3. Soutok Bečev

4. Poličná – u kaple

5. Lesní hospodářství

6. Janíčkova studánka pod Píškovou

7. Pomníček T. G. Masaryka

8. Panoramatická mapa

9. Přírodní památka Jarcovská kula

10. Obec Jarcová

11. PP Bražiska

12. U řeky

 

Naučná stezka připomíná Masarykovy pobyty ve Valašském Meziříčí a okolí, spojené především s jeho mandátem do říského sněmu v letech 1907-1914 za 4. volební okrsek, do něhož patřilo i Valašské Meziříčí. Výsledek volem se Masaryk oficiálně dozvěděl v kavárně Moravia (dnes pizzerie Millenium) na horním rohu náměstí.

Po cestě budete procházet kolem dvou pomníků TGM v parku Botanika a v sedle pod Píškovou – zatímco pomník v Botanice byl dle povětrnostních podmínek na polické scéně několikrát odstraněn a obnoven, tomu na Píškové se podařilo přečkat bez úhony všechny politické změny, což je jev v naší republice unikátní. Na naučných tabulích se dozvíte také o Masarykových prázdninových pobytech v okolí Valašského Meziříčí a další zajímavosti o jeho návštěvách Valašska.

Nejkrásnější je výlet po stezce na jaře, kdy na svazích nad Poličnou a Jarcovou rozkvétají tisíce prvosenek a plicníků či koberce kyčelnic žláznatých a devítilistých. V přírodní památce Bražiska si kromě těchto rostlin určitě všimnete také geologických výchozů, které vytváří kamenné prahy pod hladinou Bečvy a daly tomuto místu jméno. Lidé jim říkali „pražiska“, což se později zkomolilo na Bražiska. Stezka vede i kolem přírodní památka Jarcovská kula, osamělé pískovco-slepencové skály, kterou podle pověsti nad Jarcovou kdysi upustil čert. 

 

Z dalších zajímavostí stojí za zmínku třeba Janíčkova studánka pod Píškovou nebo pomník v parku Abácie nad společným hrobem 1228 vojáků, kteří zemřeli v místním lazaretu na choleru a následky zranění z bitvy u Slavkova (r. 1805). Stezka vede také kolem polodřevěného kostelíku sv. Trojice na Sokolské ulici, který kdysi sloužil jako hřbitovní. U stavby ze 16. století se dozvuky gotického slohu pojí se záměrnými gotizujícími reminiscencemi a barokním slohem. Od roku 1963 slouží k muzejním účelům, v současnosti je v něm umístěno lapidárium Muzea regionu Valašsko. Příležitostně se zde pořádají i koncerty.

 

Naučnou stezku T. G. Masaryka vybudoval Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí díky dotaci MŽP ČR a příspěvku Lesů ČR, s. p., obce Jarcová, města Val. Meziříčí a soukromých dárců.

 

[autor textu a fotografií: Jiří Jurečka, foto v záhlaví: Mirek Dvorský, ČSOP Valašské Meziříčí]