Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Dobová fotografie s Masarykovým portrétem a dřevěným sloupem se znakem Hradce Králové

Dobová fotografie s Masarykovým portrétem a dřevěným sloupem se znakem Hradce Králové

Masarykova busta od Leoše Kubíčka

Masarykova busta od Leoše Kubíčka

Dobová fotografie "Chaty ČSTV na Šerlichu" z přelomu 60. a 70. let 20. století

Dobová fotografie "Chaty ČSTV na Šerlichu" z přelomu 60. a 70. let 20. století

Deštné v Orlických horách

Masarykova chata

Masarykova chata na vrchu Šerlich v Orlických horách, těsně u česko-polských hranic v nadmořské výšce 1019 m., byla otevřena 14. září 1925. Svím umístěním navazovala na horskou osadu vzniklou na přelomu 17. a 18. století. Iniciátorem stavby chaty se stal politik a propagátor turistiky Jindřich Štemberka. O stavbě bylo rozhodnuto na valné hromadě Klubu československých turistů (KČST) dne 12. 2. 1921. Položení základů 25. 3. 1924 se zúčastnil i Alois Jirásek. Chata byla postavena podle projektu brněnského architekta Bedřicha Fuchse. Záhy byla na tehdejší pruské straně hranic otevřena i německá Hindenburgbaude, Hindenburgova chata, nazývaná Čechy posměšně trucbaude.

 

21. září 1938 byla Masarykova chata přepadena nacisty z Freikorpsu, naštěstí však nedošlo k jejímu vypálení. Počátkem října byla chata evakuována a přejmenována na Sudetenbaude. Tomu odpovídala i změna výzdoby interiéru – obraz T. G. Masaryka nahradil obraz Adolfa Hitlera. V průběhu války chata sloužila jako zotavovna německých pilotů, volno zde trávily rodiny nacistických pohlavárů, bylo zde i centrum Hitlerjugend. 10. května 1945 byla chata osvobozena Rudou armádou. V 50. letech byla nuceně přejmenována na Chatu ČSTV na Šerlichu, k původnímu názvu se krátce vrátila v roce 1968 a definitivně v roce 1990. Od roku 1958 je stavba chráněna jako kulturní památka. Masarykova chata je dnes v majetku Klubu českých turistů.

 

Autory výzdoby jsou bratři Josef a Leoš Kubíčkovi, rodáci ze Slatiny nad Zlobnicí. Josef Kubíček vytvořil dřevořeznou výzdobu interiéru – masivní dřevěný sloup, na němž je z jedné strany znak Hradce Králové, z druhé strany Strom života se znakem KČST. Více než pohnuté jsou osudy bronzové busty T. G. Masaryka, umístěné na pylonu před chatou. Vytvořil ji Leoš Kubíček, slavnostně byla odhalena 8. září 1935. Za války byla odstraněna a patrně i zničena nacisty. Kubíček ji odlil znovu v roce 1949, vzhledem k nástupu komunistického režimu, který připomínky na Masaryka systematicky odstraňoval, ji instaloval sám za pomoci několika dělníků. V roce 1954 však musela být odstraněna. O její zachování se zasloužil Josef Synek, který byl nájemcem chaty v první polovině 50. let. Uschoval ji poté v kůlně nedaleko polských hranic, pečlivě zabalenou pod dřevem a uhlím. Třetí instalace se busta dočkala 9. května 1968, po dvou letech však byla na příkaz komunistických orgánů opět odstraněna a uložena v Krajském muzeu Východních Čech v Hradci Králové. Poslední odhalení proběhlo u příležitosti 140. výročí Masarykova narození 7. března 1990, zasloužil se o ně především Václav Šplíchal, pozdější ředitel Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách.

 

[autor: Josef Krám, vytvořeno na základě jeho průvodce Rychnovem nad Kněžnou]

 

fotografie interiéru a Masarykovy busty poskytl Josef Krám

ostatní fotografie jsou převzaty se svolením Romana Zakopala z internetových stránek o Orlických horách, kde naleznete další informace a fotografie

 

Busta TGM před Masarykovou chatou na Šerlichu

Busta TGM před Masarykovou chatou na Šerlichu

Pohlednice z období protektorátu, kdy byla chata přejmenována na Sudetenbaude

Pohlednice z období protektorátu, kdy byla chata přejmenována na Sudetenbaude

Busta TGM před Masarykovou chatou na Šerlichu

Busta TGM před Masarykovou chatou na Šerlichu