Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Socha TGM na náměstí Republiky v Kojetíně

Socha TGM na náměstí Republiky v Kojetíně

Kojetín

Socha T. G. Masaryka

Původní sochu T. G. Masaryka v Kojetíně zajistil Spolek pro postavení pomníku prezidentu osvoboditeli TGM a padlým občanům v Kojetíně. Socha, dílo Josefa Kubíčka, byla slavnostně odhalena v neděli 13. března 1939, tedy těsně před příchodem německých vojsk na naše území. Socha byla převezena z Kopřivnice, zde byla slavnostně odhalena 12. srpna 1928 do podzimu roku 1938, kdy byla Němci odstraněna a převezena právě do Kojetína. Během protektorátu byla socha sesazena i v Kojetíně a skončila neznámo kde. V roce 1946 byla socha díky nadšencům znovu realizována v jiné podobě, kterou ztvárnil sochař Josef Bílek. V roce 1963 byla tato socha znovu odstraněna a následně instalována 21. června 1968, v uvolněné době před srpnovou okupací. Socha vydržela až do roku 1974, kdy vyšel v ideologickém periodiku Tribuna článek Jana Pavlíka z Přerova, který upozorňoval na tyto "pozůstatky kapitalismu" a pranýřoval fakt, že Masarykova socha doposud v Kojetíně (a nejen tam) stojí. Následně byla socha sesazena a odvezena do depozitáře Vlastivědného muzea v Olomouci. Později byla roztavena ve slévárně Přerovských strojíren. Znovuvzkříšení se socha T. G. Masaryka dočkala 7. května 1993, kdy byla, snad už naposledy, slavnostně odhalena. Autorem byl akademický sochař Antonín Chromek, který při realizaci vycházel z Bílkovy předlohy z roku 1946.

 

[autor textu a fotografie: Jan Jašek, za poskytnuté informace autor děkuje panu Milanu Zahradníkovi, správci depozitáře Městského muzea v Kojetíně]