Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kresba Velkého Dřevíče z počátku 20. století, Regionální muzeum v Náchodě

Kresba Velkého Dřevíče z počátku 20. století, Regionální muzeum v Náchodě

Velký Dřevíč

Letní pobyt 1903

Prázdniny roku 1903 Masaryk i s rodinou strávil ve vsi Velký Dřevíč, která dnes leží v okrese Náchod a je součástí obce Hronov, rozprostírá se v malebném údolí kolem říčky Dřevíč (Olšavka). Masarykovi bydleli v domě průmyslníka Bohumila Švorčíka. Traduje se, že syn Herbert zde naučil otce jezdit na kole. Masarykovi tehdy bylo již 53 let, cyklistika se mu však natolik zalíbila, že když v roce 1904 přednášel na náchodské reálce, jezdil tam na kole až z Dobrušky. 

 

Během letního pobytu býval Masaryk častým hostem na faře u Šárů. Evangelický farář Josef Šára (1843–1923) mu vyprávěl o Hronovsku. Na žádost sociálně demokratického dělnictva Masaryk také proslovil v hotelu Slávie v Hronově přednášku „O právu přirozeném a historickém“.

 

[autor: Richard Švanda, Regionální muzeum Náchod]