Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masaryk podepisuje zdravici na náměstí za stolem B. Němcové

Masaryk podepisuje zdravici na náměstí za stolem B. Němcové

Symbolická scéna: "kováři vítají kováře"

Symbolická scéna: "kováři vítají kováře"

Podepisování zdravice sledují starosta František Novák a kominický mistr Rudolf Kuntke

Podepisování zdravice sledují starosta František Novák a kominický mistr Rudolf Kuntke

Slavobrána před křižovatkou na Hořičky

Slavobrána před křižovatkou na Hořičky

Česká Skalice

Prezidentská návštěva

Masaryk měl blízký vztah k Náchodsku a Českoskalicku již od počátku 20. století. Českou Skalici navštívil v rámci své prezidentské cesty po severovýchodních Čechách v červenci 1926. Tuto cestu zachycuje množství dochovaných fotografií, prvních němých filmů, kronik i novinových článků, jeho obdivovatelé uspořádali svému oblíbenému prezidentovi nadšené ovace. Do České Skalice přijel v neděli 11. července odpoledne z Jaroměře. Před odbočkou na Hořičky jej vítala slavobrána s nápisem Buď nám vítán náš osvoboditeli! Nedaleko ní se nacházela kovárna, jejíž majitel Jindřich Řezníček připravil panu prezidentovi zajímavé překvapení. Vítal jej se svými zaměstnanci bušením do kovadliny a připomínali tak, že se Masaryk v letech 1864–65 učil v Čejči kovářem.

 

Další překvapení přichystali Skaličtí na Husově náměstí. Z věže obecních škol zazněly fanfáry ze Smetanovy opery Libuše a na prezidenta čekal psací stůl, který za svého života užívala Božena Němcová. Na připraveném pamětním listu se pak Tomáš Garrigue Masaryk podepsal perem, které bylo rovněž ve vlastnictví naší přední národní spisovatelky. Česká Skalice tehdy vlastnila tento soubor teprve krátce. Získala jej od dcery Boženy Němcové Theodory (Dory) z Jičína v roce 1919.

 

Pana prezidenta vítal starosta České Skalice František Novák. Jeho syn Oldřich, kterému se později i ve vyšším věku říkalo láskyplně Oldříšek, byl ještě v devadesátých letech 20. století dobře znám v celé České Skalici. Jednatel místní odbočky Klubu českých turistů kominický mistr Rudolf Kuntke předal prezidentovi album fotografií Českoskalicka. Za školní mládež jej vítaly žákyně Jana Smetanová a Marie Thonová. Ta později, provdaná Hofmanová, žila v rodinném domku v Havlíčkové ulici. Když v roce 2000 připravilo Regionální muzeum v Náchodě rozsáhlou výstavu ke 150. výročí Masarykova narození, byla čestným hostem na vernisáži. Očekávali jsme, že nám řekne, co si tehdy s panem prezidentem povídali. Upřímně se však přiznala, že už si to nepamatuje.

 

Po odjezdu z České Skalice Tomáš Garrigue Masaryk přespal v Úpici. Dne 12. července navštívil postupně Červený Kostelec, Hronov, kde se setkal s Aloisem Jiráskem, NáchodNové Město nad Metují. Na zdejším zámku u tehdejšího majitele Josefa Bartoně-Dobenína přespal. Další den navštívil postupně Opočno, Dobrušku, Rychnov nad KněžnouKostelec nad Orlicí, odkud odjel vlakem zpět do Prahy. I v těchto místech čekala pana prezidenta skutečně neformální a originální uvítání jako u nás, přesto tak rozdílná.

 

[autor: Václav Sádlo, emeritní ředitel Regionálního muzea v Náchodě, upraveno podle článku na stránkách města Česká Skalice, fotografie: soukromý archiv Jiřího Samka, bývalého kronikáře České Skalice]