Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Přivítání na náměstí

Přivítání na náměstí

Odjezd z novoměstského zámku

Odjezd z novoměstského zámku

Nové Město nad Metují

Návštěva prezidenta

Prezidentská návštěva byla na Novoměstsku očekávána už v červnu 1925. K této příležitosti byly postaveny tři slavnostní brány, jedna byla umístěna u věže Zázvorky, druhá na předměstí mezi domy č. 30 a č. 49 a třetí brána na příjezdu od Náchoda. Přestože bylo vše připraveno k přivítání pana prezidenta, návštěva se nakonec neuskutečnila.

 

T. G. Masaryk do města zavítal až o rok později v rámci cesty po severovýchodních Čechách. Do Nového Města nad Metují přijel třetí den své cesty, v pondělí 12. července 1926 odpoledne, poté, co navštívil Červený Kostelec a Hronov. Doprovázeli jej další čelní představitelé státu - ministr sociální péče Josef Schieszl, ministr  zahraničí Edvard Beneš, ministr železnic Jan Říha, ministerský předseda Jan Josef Černý, kancléř Přemysl Šámal, generál Viktor Hoppe, vyslanec v Anglii Jan Masaryk, viceprezident politické zemské správy Leopold Průša, ministerský rada Rudolf Křovák. V doprovodu byl také tajemník pana prezidenta Vladimír Kučera, tajemník Dohnálek, rada politické správy dr. Vic, dále anglický vyslanec George R. Clerk a zástupci tisku.

   

U domu okresní politické správy vystoupil pan prezident z vozu a za doprovodu fanfár z opery Libuše pokračoval se svým doprovodem pěšky na náměstí. Na náměstí již stály davy lidí, zástupci spolků a jiných sdružení. Po hymně, kterou zahrála hudba kapelníka Haldbicha, byl prezident uvítán starostou města Antonínem Nyklíčkem. Od zástupců města obdržel různé dary. Další přinesla dívenka z měšťanské školy M. Šulcová. Na to se pan prezident podepsal do pamětní knihy, do školní kroniky a pamětní knihy Krčína.

Následovala návštěva zámku a zámecké zahrady v doprovodu zámeckého pána Josefa Bartoně z Dobenína. Po krátkém odpočinku byla pro pana prezidenta, jeho doprovod a zástupce města a regionu přichystána na zámku slavnostní večeře. Na náměstí probíhal večer na počest T. G. Masaryka velký koncert pro obyvatele města. Masaryk přenocoval na zámku a druhého dne se kolem 10. hodiny vydal na další cestu do Opočna, Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou.

 

[zpracoval Richard Švanda na základě Pamětní knihy uložené v Státním okresním archivu Náchod, fond Archiv města Nové Město nad Metují a publikace Bohumila Dvořáčka Nové Město nad Metují: Pohledy do minulosti, 1998, s. 424-428; fotografie: Regionální muzeum v Náchodě]

Masarykův podpis v pamětní knize

Masarykův podpis v pamětní knize