Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Slavnostní odhalení Masarykova pomníku v Zašové 28. října 1920

Slavnostní odhalení Masarykova pomníku v Zašové 28. října 1920

Pomník v Zašové, který byl odhalen 28. října 1998

Pomník v Zašové, který byl odhalen 28. října 1998

Detail busty T. G. Masaryka, kterou vytvořil St. Mikuláštík

Detail busty T. G. Masaryka, kterou vytvořil St. Mikuláštík

Zašová

Masarykův pomník a návštěva

Osud Masarykova pomníku ve valašské obci Zašová byl dramatický. Původní pomník měl podobu kamenné busty, na podstavci byla umístěna deska s nápisem "Na paměť osvobození / 28. 10. 1918". Pomník byl odhalen 28. října 1920 jako první na Valašsku a mezi prvními v celé republice, toto prvenství je dodnes živé v místní paměti.

 

V období okupace za druhé světové války se vlastencům podařilo bustu ukrýt a krátce po skončení války znovu instalovat. Avšak roku 1953 byl její osud jednoznačně zpečetěn. Pamětníci uvádějí, že se tak stalo kterési noci, kamenná plastika byla rozbita kladivy a mohli by ukázat prstem na domy, v jejichž základech skončila.

 

V roce 1968 byla v obci snaha obnovit pomník T. G. Masaryka. Za tímto účelem byla zorganizována sbírka. K obnově však nedošlo. Materiál zakoupen na sokl pomníku chtěla správa obce využít v roce 1970 na pomník J. A. Komenského. Jeho busta z dílny místního umělce Františka Pavlice však nebyla schválena kulturní komisí na úrovni okresu, ani kraje. Pomník J. A. Komenského tak nebyl realizován.  

 

Obnovit Masarykovu bustu se podařilo až k 80. výročí vzniku republiky 28. října 1998 díky aktivitě místních občanů se starostou Ladislavem Krumpolcem st. v čele. Hlavní slavnostní projev pronesl Vladimír Žemla. Zanedbaný parčík byl nově upraven. Pomník projektoval ing. František Crha, bronzová busta, dílo sochaře Stanislava Mikuláštíka, je umístěna na stéle klasického tvaru a osvětlena.

 

T. G. Masaryk navštívil obec (byť neplánovaně) v červnu 1928 v rámci své cesty Valašskem. Doklad o tom najdeme i v obecní kronice:

„Dne 23. a 24. června 1928 hostily naše hory prvního občana Republiky pana Prezidenta Dr. T. G. Masaryka. V noci svatojánské přihlížel s temene Radhoště na záplavu ohňů po kotárech valašských, pak nocoval na Pustevnách. Na zpáteční cestě projel 24. června o 10. hodině dopol. naší dědinou a zastaven byv (mimo program) u mostu obecní radou, podepsal se do této pamětní knihy.

Péro, kterým se to stalo, na památku uschováno je ve škole.

Celá obec se zastupitelstvem  v čele byla shromážděna dole při silnici, by uviděla a pozdravila našeho tatíčka Osvoboditele.“

 

Zašová si prezidenta Masaryka připomněla i během oslav jeho 80. narozenin večírkem v sále Sokolovny, při kterém vystoupila školní mládež s místním pěveckým kroužkem. Zdejší polévkový ústav založil na paměť 80. narozenin prvního prezidenta Československé republiky nadaci s obnosem 23 399 Kč. Z výnosů po dosažení 50 000 Kč měli být podporováni chudí žáci zdejší veřejné školy obecné v době zimní teplou polévkou.

 

[autor: Richard Sobotka, fotografie poskytli: Richard Sobotka, Pavla a Pavel Trčkovi, autoři webového portálu Historie Zašové, Veselé a okolí]

Podpis T. G. Masaryka v obecní kronice

Podpis T. G. Masaryka v obecní kronice

Busta T. G. Masaryka, Zašová

Busta T. G. Masaryka, Zašová