Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masarykova socha na původním místě před budovou spořitelny

Masarykova socha na původním místě před budovou spořitelny

Dnešní podoba sochy před Frýdlantským gymnáziem

Dnešní podoba sochy před Frýdlantským gymnáziem


Frýdlant nad Ostravicí

Masarykova socha

Masarykova socha ve Frýdlantu nad Ostravicí byla postavena péčí místního Spolku pro ochranu a okrašlování domoviny. Pomník měl být zbudován už na konci třicátých let, tento úmysl ale zhatil nepříznivý politický vývoj, který vedl k zániku Československa. K úmyslu darovat městu Masarykovu sochu se spolek vrátil hned na své první schůzi po osvobození republiky v květnu 1945. Bylo však třeba ještě dvouletého úsilí, termín odhalení byl několikrát odsunut, než došlo k onomu slavnostnímu dni.


Ceremoniálu se 26. května 1947 zúčastnil i Jan Masaryk, který ke shromážděným krátce promluvil. Bronzová socha v nadživotní velikosti byla dílem akademického sochaře Karla Lenharta z Olomouce, odlitek byl dílem firmy Vulkania z Prostějova. Socha stála na žulovém podstavci ze slezských kamenolomů. Celkové náklady byly vyčísleny na 120 000 Kč. 


Přesvědčení členů okrašlovacího spolku, že pomník „bude zajisté pro všechny příští časy okrasou našeho města a upomínkou na našeho největšího muže doby“, nebylo v dalších desetiletích naplněno beze zbytku. Socha byla ze svého původního stanoviště v parčíku před budovou místní spořitelny odstraněna v dubnu 1961. Znovu tu byla instalována (na novém podstavci) 12. září 1968, tedy po sedmi letech. A stejnou dobu tu zase vydržela. Znovu odstraněna totiž byla v roce 1975. Nové znovuodhalení se konalo v březnu 1990, ovšem tentokrát na jiném místě. Pomník byl nyní postaven před budovou místního gymnázia na náměstí, které bylo při té příležitosti také vhodně přejmenováno na náměstí T. G. Masaryka. [autor: Tomáš Adamec, SOkA Frýdek-Místek, fotografie: autor /současný stav/ a SOkA Frýdek-Místek /dobová fotografie/]