Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Podpis do kroniky

Podpis do kroniky

Masaryk hovoří se starostou Místku V. Procházkou

Masaryk hovoří se starostou Místku V. Procházkou

Frýdek

Návštěva prezidenta

Město Frýdek T. G. Masaryk navštívil během prezidentské cesty na Těšínsko v červenci 1930. Návštěva Frýdku byla velmi krátká a její hlavní část se odehrála v prostoru před místním železničním nádražím. Prezident přijel podle zápisu v městské kronice na frýdecko-místecké nádraží zvláštním vlakem 5. července 1930 v 18 hodin. Města Frýdek ani Místek, tehdy ještě samostatná, nebyla přímo cílem jeho cesty, byla to v tu chvíli doslova jen přestupní stanice. Masaryk měl odtud dál pokračovat autem v cestě do Hnojníku, kde pro něj byl v místním zámku připraven nocleh. 

Na nádraží však bylo přesto pro hlavu státu připraveno velkolepé uvítání, pokud bychom je poměřovali dnešními zvyklostmi, což samozřejmě nelze, mohlo by nám to připadat možná až nepřiměřené. Kronika nás o průběhu „návštěvy“ zpravuje velmi podrobně:

 

„Nástupiště bylo vyzdobeno květinami, oleandry a koberci, nádražní budova čerstvými zelenými girlandami a vlajkami ve státních barvách, uprostřed kolmo na místo, kde p. president měl vystoupiti z vlaku, byl ozdobený znak ČSD, vestibul voněl květinami. Před nádražím byla dřevěná tribuna, na níž stáli ti, kteří p. pres. vítali, kolem ní tvořili špalíry sokolové, DTJ, orli, skauti, voj. vysloužilci, lesníci stát. lesů v uniformách, krojovaní řezníci, spolky, školní mládež – vlevo od tribuny stáli členové obec. zast. města Frýdku a Místku (něm. členové byli ozdobeni chrpami a velkoněm. trikolorami) – podél chodníku před nádr. budovou stála čestná rota 8. p. pl., důstojníci a legionáři.“ 

 

Prezident přijal hlášení přednosty stanice inspektora J. Šprincla, okresního hejtmana frýdeckého dr. Františka Cichry, divizního generála Kroutila, velitele četnické stanice kapitána Skácela, okresního hejtmana místeckého dr. Ferdinanda Janiše a štábního kapitána Paskovského, následně prošel špalírem uniformovaných železničářů a vestibulem před nádraží, kde jej uvítala vojenská hudba státními hymnami. Následovala hlášení velitele 16. brigády generála Slunéčka, velitele 8. p. pluku plukovníka Rýdla, velitele čestné roty štábního kapitána Jeřábka. Na tribuně pak prezidenta přivítali také starosta města Frýdku Rudolf Dokulil a starosta města Místku Vincenc Procházka. Také náměstek frýdeckého starosty Jan Schön, který reprezentoval německou menšinu. Po krátkém projevu, který pronesl dílem česky a dílem německy, se prezident podepsal do kronik obou měst a za zvuků fanfár z Libuše zamířil k připravenému automobilu. Pak za neustálého jásotu hustých špalírů stojících po obou stranách Nádražní ulice a Wilsonovy třídy, které byly ověnčeny stožáry s vlajkami, a kolem živých tribun Sokola a DTJ zamířil směrem k Dobré. Podél cesty přitom stáli čestnou stráž členové Sokola, hasičstva a dalších spolků.

 

Cílem prezidentovy cesty bylo Těšínsko, v dalších dnech navštívil postupně Třinec, Český Těšín, Fryštát, Karvinou, Doubravu, Orlovou a Nový Bohumín.

 

[autor: Tomáš Adamec, SOkA Frýdek-Místek, fotografie: SOkA Frýdek-Místek]