Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Zápis s podpisem TGM v pamětní knize tzv. „Masarykových škol“

Zápis s podpisem TGM v pamětní knize tzv. „Masarykových škol“

Smuteční výzdoba 14. září 1937

Smuteční výzdoba 14. září 1937

Český Těšín

Návštěva města a pomník T. G. Masaryka

Těšínsko představovalo po rozpadu Rakousko-Uherska sporné území mezi dvěma z nástupnických států – Československem a Polskem. Po dvouletém sporu bylo toto území rozděleno na základě rozhodnutí velvyslanecké konference 28. července 1920. Zatímco větší část okresního a někdejšího krajského města Těšínska připadla Polsku, na levém břehu řeky Olše zůstalo těšínské předměstí s železniční stanicí. Zde, na samotné nově vytýčené státní hranici vznikalo mladé okresní město Český Těšín, jehož výstavbu a rozvoj podporoval i samotný prezident Masaryk. Jeho socha v nadživotní velikosti od moravského sochaře Františka Úprky byla slavnostně odhalena před budovou České obecné a měšťanské školy (tzv. „Masarykových škol“) 28. října 1924.

 

Prezident navštívil město 6. července 1930 během své cesty po českém Těšínsku. Na cestě jej doprovázeli ministr vnitra Juraj Slávik, prezident země moravskoslezské Jan Černý a osobní prezidentův tajemník Antonín Schenk. Po příjezdu do města byl prezident přivítán na náměstí okresním hejtmanem i starostou města. Následovalo i přivítání od zástupců německé a polské menšiny. Masaryk se snažil o velice smířlivé vyznění návštěvy, čemuž odpovídal i těšínský projev pronesený v češtině, polštině a němčině. Masarykova dvoudenní cesta na Těšínsko nalezla ohlas v česky, polsky i německy psaných novinách, které ji hodnotily kladně až oslavně. Význam se přisuzoval hlavně datu jeho cesty, protože se jednalo o desáté výročí od vyřešení sporu na Těšínsku a rozdělení města Těšín. Přepojení s připomínkou upálení Jana Husa 6. července, dodalo návštěvě na symbolice i lesku, který byl podtržen v předvečer svátku zapalováním ohňů v nedalekých Beskydech.

 

Prezidentův pomník ve městě vydržel do podzimu roku 1938. Po podpisu mnichovské dohody a odstoupení části českého Těšínska Polsku byla socha poničena a odstraněna. O nový pomník T. G. Masaryka se zasloužili poměrně nedávno sami občané města Český Těšín a celého regionu. V únoru 2009 se díky iniciativě Muzea Těšínska objevila petice, která požadovala instalaci nového pomníku. Slavnostně odhalen byl již následujícího roku, opět symbolicky v den státního svátku 28. září, v rámci celkové revitalizace veřejných míst a parků na české i polské straně města. Nový pomník je zhotoven ze šluknovské žuly, váží přes šest tun a je vysoký tři metry. Reliéf je dílem ostravského sochaře Martina Kuchaře.

 

 [autor: Jakub Štofaník, fotografie: Muzeum Těšínska, Filip Lauterbach]

Slavnosti odhalení sochy TGM

Slavnosti odhalení sochy TGM

Pomník z roku 2009

Pomník z roku 2009