Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Shromáždění občané při odhalení pamětní desky 28. 10. 1937

Shromáždění občané při odhalení pamětní desky 28. 10. 1937

Pamětní deska

Pamětní deska

Krucemburk

Letní pobyt 1906

Krucemburk, městys na Českomoravské vysočině, v okresu Havlíčkův Brod; 1500 obyvatel. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o osadě a tvrzi pochází z roku 1241, kdy ji držel pražský měšťan a mincovník původem z Kreutzburgu v Durynsku, od něhož dostala své jméno. Roku 1385 byla vesnice Epíkem z Hrádku povýšena na městečko. V 15. století vlastnil panství Epík z Krucemburka, čelný stoupenec poděbradské strany. Od konce 17. století je drželi Talmberkové, poté Dietrichštejni. V roce 1782 bylo zdejším evangelíkům augšpurské konfese povoleno zřízení modlitebny a školy. V dubnu 1893 postihl obec velký požár. V letech 1949–1993 nesl městys název Křížová, roku 1993 obnoven na základě referenda zdejších občanů původní název. S místem je úzce spjat život a dílo malíře Jana Zrzavého, rodáka z nedaleké Okrouhlice, jenž je zde pohřben.
T. G. Masaryk strávil se svou rodinou v roce 1906 v Krucemburku letní prázdniny. Jeho zdejší pobyt souvisel s připomínkou 50. výročí smrti Karla Havlíčka Borovského. Občané Havlíčkova rodiště, Borové, a nedaleké Přibyslavi se spolu se skupinou sociálně demokratických aktivistů z přilehlých oblastí Vysočiny rozhodli uspořádat ve výroční den v Borové vzpomínkovou slavnost a požádat profesora Masaryka, aby na ní pronesl hlavní projev. Pozvání tlumočil ing. Jaroslav Janáček, činovník realistické strany z Krucemburku, ležícího v sousedství Borové. Masaryk pozvání přijal a zároveň se rozhodl blíže poznat "Havlíčkův kraj" a strávit zde větší část léta, během nějž se již dříve zavázal promluvit o Havlíčkovi v několika místech na Českomoravské vysočině. Inženýr Janáček následně zprostředkoval jeho "letní byt" v Krucemburku, který se nakonec protáhl na více než dva měsíce.
Masaryk s chotí pobýval v Krucemburku od 12. 7. do 15. 9. 1906; jeho manželka se zavazadly sem přibyla již 11. 7., on sám 12. 7. z Chrudimi, kde předcházejícího dne přednášel o Havlíčkovi. Ubytováni byli ve dvou místnostech bytu řídícího učitele zdejší evangelické školy Josefa Kynčla. Od 18. 7. do 6. 9. zde s nimi trávila své prázdniny jejich mladší dcera Olga, zhruba čtrnáct dnů v srpnu i starší dcera Alice, na několik dnů sem začátkem září zavítal též syn Herbert. Masarykův zdejší pobyt byl příkladem profesorovy „pracovní dovolené“, kdy pronesl přednášku či projev k Havlíčkovu výročí v řadě měst širšího regionu: v Hlinsku (15. 7.), v Pardubicích (22. 7.), v Borové (29. 7.), ve Žďáru nad Sázavou (12. 8.), ve Skutči (15. 8.), v Novém Městě na Moravě (19. 8.), v Chotěboři (26. 8.) a v Přibyslavi (2. 9.). Současně se snažil i odpočívat, podnikal výlety po zdejším kraji, většinou ve společnosti své choti či dětí, svých místních příznivců nebo přátel a kolegů, kteří ho tu navštívili (mj. prof. Karla Veleminského, dr. J. B. Kraicze a dr. Čeňka Ježdíka). Celkem osmkrát navštívil Borovou, třikrát Chotěboř, prohlédl si Žižkovu mohylu u Přibyslavi, podnikl výlet do údolí Doubravky u Chotěboře a k rybníku Velké Dářko, navštívil i sanatorium profesora Františka Hamzy v Luži-Košumberku. Zdejší krajina protkaná historickými památkami se mu velmi zalíbila; po jednom z výletů pronesl výrok: „Tento kraj je tak krásný a tak významný, že by se měl stát národním poutništěm.“ Vedle pěší turistiky podnikal i vyjížďky na kole, na němž v průvodu ing. Janáčka dojel i na svou přednášku do 17 km vzdáleného Žďáru nad Sázavou.
Zajímal se též o život, práci a smýšlení zdejšího obyvatelstva a navštívil i některé místní továrny. Na závěr svého pobytu (14. 9.) uspořádal pro krucemburský konzumní spolek Pokrok bohatě navštívenou přednášku s besedou o aktuálních sociálních problémech, náboženské otázce, socialistickém hnutí, rovnoprávnosti žen i alkoholismu.
Pobyt rodiny Masarykovy v Krucemburku připomíná dnes pamětní deska na budově někdejší místní evangelické školy, odhalená 28. 10. 1937. V prosinci 1936 udělilo obecní zastupitelstvo T. G. Masarykovi čestné občanství.

 

[autor: Josef Tomeš, převzato z připravované Encyklopedie života a díla TGM, MÚA]