Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Odhalení pomníku s bustou T. G. Masaryka před Horní školou dne 23. 5. 1926

Odhalení pomníku s bustou T. G. Masaryka před Horní školou dne 23. 5. 1926

Vsetín

Pomník T. G. Masaryka

Dne 23. května 1926 byl ve Vsetíně na prostranství před Horní školou z roku 1910 slavnostně odhalen pomník prezidenta T. G. Masaryka s bustou od sochaře Josefa Mařatky. Pěvecký sbor Sokola uvedl slavnostní sbory a pomník byl odhalen za zvuku státní hymny a 21 výstřelů z moždířů. Ve stejnou chvíli vojenské letadlo shodilo na prostranství před prezidentovou bustou vavřínový věnec. Následujícího dne byl v zasedací síni nové vsetínské radnice slavnostně odhalen Masarykův portrét, který maloval vsetínský rodák, akademický malíř František Hlavica v prezidentově letním sídle v Topolčiankách. 


Dále se osud pomníku podobal osudům mnoha dalších pomníků T. G. Masaryka: v roce 1940 musela být po nařízení německé nacistické správy bronzová busta odstraněna, stejně jako terasa kolem pomníku, jež byla dílem architekta Františka Quise ze Vsetína. Busta byla zaslána do Prahy k roztavení, ale pracovníci Národní galerie v Praze ji zachránili a v létě roku 1945 ji vrátili městu Vsetínu, kde byl pomník za přítomnosti Jana Masaryka obnoven. Opětně byl odstraněn začátkem šedesátých let 20. století. Ke znovuodhalení došlo roku 1968 a vzápětí na počátku normalizace k odstranění. Na své místo se pomník vrátil roku 1990.

 

[zpracoval Jan Bauer na základě publikace Vsetín město a čas (2008) a v rámci semináře Světové a národní dějiny na VŠB-TUO, který vede PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., fotografie uveřejněny se svolením Masarykovy veřejné knihovny Vsetín]

Slavnostní znovuodhalení pomníku dne 7. 7. 1968

Slavnostní znovuodhalení pomníku dne 7. 7. 1968

Jaromír Kudlík odhaluje bustu TGM 24 .9. 1990

Jaromír Kudlík odhaluje bustu TGM 24 .9. 1990