Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Odhalení pomníku s bustou T. G. Masaryka před Horní školou dne 23. 5. 1926

Odhalení pomníku s bustou T. G. Masaryka před Horní školou dne 23. 5. 1926

Slavnostní znovuodhalení pomníku dne 7. 7. 1968

Slavnostní znovuodhalení pomníku dne 7. 7. 1968

Jaromír Kudlík odhaluje bustu TGM 24 .9. 1990

Jaromír Kudlík odhaluje bustu TGM 24 .9. 1990

Vsetín

Pomník T. G. Masaryka

Dne 23. května 1926 byl ve Vsetíně na prostranství před Horní školou z roku 1910 slavnostně odhalen pomník prezidenta T. G. Masaryka s bustou od sochaře Josefa Mařatky. Pěvecký sbor Sokola uvedl slavnostní sbory a pomník byl odhalen za zvuku státní hymny a 21 výstřelů z moždířů. Ve stejnou chvíli vojenské letadlo shodilo na prostranství před prezidentovou bustou vavřínový věnec. Následujícího dne byl v zasedací síni nové vsetínské radnice slavnostně odhalen Masarykův portrét, který maloval vsetínský rodák, akademický malíř František Hlavica v prezidentově letním sídle v Topolčiankách. 


Dále se osud pomníku podobal osudům mnoha dalších pomníků T. G. Masaryka: v roce 1940 musela být po nařízení německé nacistické správy bronzová busta odstraněna, stejně jako terasa kolem pomníku, jež byla dílem architekta Františka Quise ze Vsetína. Busta byla zaslána do Prahy k roztavení, ale pracovníci Národní galerie v Praze ji zachránili a v létě roku 1945 ji vrátili městu Vsetínu, kde byl pomník za přítomnosti Jana Masaryka obnoven. Opětně byl odstraněn začátkem šedesátých let 20. století. Ke znovuodhalení došlo roku 1968 a vzápětí na počátku normalizace k odstranění. Na své místo se pomník vrátil roku 1990.

 

[zpracoval Jan Bauer na základě publikace Vsetín město a čas (2008) a v rámci semináře Světové a národní dějiny na VŠB-TUO, který vede PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., fotografie uveřejněny se svolením Masarykovy veřejné knihovny Vsetín]