Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník obětí první světové války

Pomník obětí první světové války

Bartovice

Pomník obětí první světové války s reliéfem T. G. Masaryka

Slezskou obec Bartovice, dnes městský obvod Ostrava – Radvanice a Bartovice Statutárního města Ostravy, ozdobil v roce 1922 pomník obětí první světové války, vztyčený „místní skupinou válečných poškozenců z příspěvků sokolů,“ jak hlásá epitaf. Pomník v dnešní Těšínské ulici směrem k Šenovu, v současnosti ukrytý ve stromořadí štíhlých tújí, tvoří dvě obdélné kamenné tmavé desky s vyrytými jmény šestatřiceti obětí první světové války z řad bartovických občanů a postava vojáka se skloněnou hlavou, umístěná na nízkém betonovém základě s pískovcovým podstavcem. Vojákova postava z hořického pískovce je opřena o pušku a levou rukou objímá dítě v košilce, vztahující k vojínovi ruce. Ze sousoší vyrůstá pískovcová stéla, jejíž levá strana za vojákovými zády je vymezena kmenem a větvovím lípy, která pomník završuje. Po pravé straně je situováno jednadvacet oválných fotografií padlých bartovických občanů, nad nimiž je umístěn kamenný nápis „Padlým vojínům 1914–1918“. Pomník neznámého autora korunuje v horní části stély reliéfní busta prezidenta T. G. Masaryka s nápisem „MASARYK“, zdobená lipovými ratolestmi.


Až do května 1939 stál bartovický pomník obětí první světové války s Masarykovým reliéfem na svém místě nedotčen. Na jaře 1939 však bylo okupanty nařízeno odstranění Masarykova reliéfu, které proběhlo v pohnuté atmosféře a za přihlížení mnoha bartovických obyvatel. Úlomky původně kamenného portrétního reliéfu byly Bartovickými – podle slov obecní kroniky – uschovány a uloženy jako vzácné relikvie. Ještě 14. března 1942 musela obec Bartovice zaplatit za odstranění Masarykova reliéfu z pomníku padlým 110 protektorátních korun. Masarykova reliéfní busta se na pomník vrátila krátce po roce 1945, tentokrát v podobě bronzového reliéfu, a na pomníku přečkala nepoškozena až do současnosti. Naposledy byla s úpravou okolní zeleně restaurována v roce 2005. V uvedeném roce byl pomník opatřen novou dlážděnou přístupovou cestou a nápisovou deskou v patě objektu, která přibližuje okolnosti vzniku pomníku.

 

[autor: Martin Jemelka, fotografie: Veronika Sýkorová ]