Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Současný pohled na budovu gymnázia

Současný pohled na budovu gymnázia

Vsetín

Masarykovo gymnázium

Zřízení samostatného gymnázia se město Vsetín dožadovalo již v roce 1892, ale bezúspěšně. Dne 13. července 1905 se obecní výbor usnesl, že nebude požadovat peníze od státu a zřídí soukromé gymnázium a současně uložil stavební komisi připravit projekt na stavbu. Ani tento pokus však nevyšel. V roce 1924 byl ve Vsetíně zřízen školský spolek, který měl zřízení gymnázia připravit. Ve vsetínských školách se nepodařilo získat potřebné místnosti, a tak myšlenka zapadla. Teprve při návštěvě T. G. Masaryka v létě 1928 ministři J. Černý a J. Šrámek, kteří byli v prezidentově doprovodu, slíbili snahy města podporovat.

 

V srpnu 1928 školský spolek a obecní zastupitelstvo města Vsetína podaly žádost o povolení městského reálného gymnázia a této žádosti již bylo po několika intervencích vyhověno. Počátkem školního roku 1928/1929 začalo gymnázium působit v prozatimních učebnách na Horní škole. Jeho ředitelem byl jmenován Karel Keper, profesorem Václav Mikšovský a výtvarnou výchovu prozatím vyučoval Richard Pavlík. Ještě 1. záři 1928 byl proveden zápis, kdy se do 1. třídy přihlásilo 51 žáku. Město se zavázalo postavit budovu nejpozději do 5 let. Pozemek na stavbu věnoval majitel velkostatku Theodor Thonet. Novostavba vlastní gymnaziální budovy podle projektu architekta Františka Váhaly z Prahy byla zahájena roku 1930 a 15. května 1932 byla nova budova slavnostně otevřena. Na žádost města bylo gymnázium dne 1. září 1934 převzato státem.

 

Složité období prožívalo za okupace, kdy budova gymnázia sloužila jako ubikace německého okupačního vojska. Gymnázium v plné šíři obnovilo svou činnost až po osvobození. Roku 1940 muselo gymnázium ze svého názvu vypustit Masarykovo jméno. Po konci války bylo Masarykovo jméno v názvu školy obnoveno až do období přejímání sovětských vzorů, kdy byla gymnázia zrušena a vsetínské gymnázium se roku 1953 změnilo na jedenáctiletou střední školu. Až ke dni 140. narozenin prvního prezidenta naší republiky byl 7. března 1990 obnoven název školy "Masarykovo gymnázium ve Vsetíně".

více k historii gymnázia

 

[autor: Jan Bauer, místo bylo zpracováno v rámci semináře Světové a národní dějiny na VŠB-TUO, jež vyučuje PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.; fotografie: Masarykovo gymnázium Vsetín]