Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masarykova busta v Ostravě-Kunčicích

Masarykova busta v Ostravě-Kunčicích

Ostrava-Kunčice

Busta T. G. Masaryka

Masarykova busta v Ostravě-Kunčicích byla odhalena v roce 1925 v Kunčicích nad Ostravicí v parčíku u základní školy (dnes Ostrava-Kunčice). Jejími autory byli Čeněk Palík a Rudolf Vávra. Součástí sochy byl i mramorový podstavec s reliéfem legionářů, sloužící coby památník obětem první světové války. Během druhé světové války se podařilo bustu zachránit před zničením - v roce 1940 byla zazděna ve škole. Po roce 1945 byla obnovena a zachována na svém místě až do roku 1962, kdy musela být na příkaz komunistických orgánů odstraněna a zasypána na skládce v Ostravě-Kunčičkách. 

V roce 1969 místní činovníci vybrali z depozitáře Ostravského muzea novou bronzovou bustu a pomník byl opět obnoven. V roce 1976 však byla socha vyměněna za bustu Vladimíra Iljiče Lenina. V roce 1990 převzal bývalý starosta městského obvodu Slezská Ostrava Jaromír Wagner bustu T. G. Masaryka v Ostravském muzeu, aby byla vrácena do Ostravy-Kunčic.

V roce 2007 byla busta, zhotovená Janem Gajdou, odcizena a trvalo dlouhých osm let, než byla nová socha slavnostně odhalena, tentokrát jeho bratrem, restaurátorem Jakubem Gajdou, který vytvořil novou bustu z umělého kamene, která na místě stojí dodnes. 

Ve škole, na jejíž zahradě stojí tato busta, se nacházejí také dvě pamětní desky. Jedna z roku 1925, která byla vyrobena k 75. narozeninám prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, a druhá na památku osvobození z „třistaleté poroby“.

 

[autoři: Jiří Lagan a Vítězslav Skura, fotografie: Vítězslav Skura]

 

Další literatura a zdroje: Busta Tomáše Garrigua Masaryka. Ostravské sochy, online, cit. 2017-11-22; Busty Tomáše Garrigua Masaryka. Moravskoslezský deník, online, cit. 2017-11-22; Pamětní desky. Ostravské sochy, online, cit. 2017-11-22; Sýkorová, Hana: Pomníky T. G. Masaryka aneb Jak jsme je se slávou stavěli a v tichosti bourali. Edice Ostravica 18. Ostrava: Repronis 2007, s. 17–24.