Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník T. G. Masaryka v Příboře

Pomník T. G. Masaryka v Příboře

Budova Masarykova gymnázia v Příboře

Budova Masarykova gymnázia v Příboře

Příbor

Masarykovo gymnázium a Pomník T. G. Masaryka

Masarykovo gymnázium v Příboře je škola s dlouholetou tradicí, jeho historie sahá do roku 1901, kdy po několika žádostech představených města Příbora, na základě usnesení zemského sněmu a obecního výboru moravský zemský výbor uzavřel dne 31. října 1901 smlouvu s městskou obcí Příbor o zřízení Zemské vyšší reálné školy s účinností od září roku 1902. Dne 18. září 1902 nastoupilo 56 žáků do prvního ročníku. Ve škole vyučovalo 6 profesorů. První studenti absolvovali školu v roce 1909. Od doby svého založení škola vychovala několik tisíc studentů.

V roce 1912 byla škola změněna na gymnázium. S přestávkami způsobenými politickým uspořádáním nese škola od roku 1946 čestný název Masarykovo gymnázium. Od roku 1989 je škola komplexně opravena do současné podoby. V dalších letech následovala stavba tělocvičny a sportovního hřiště pro tělesnou výchovu studentů.

Masarykův pomník projektoval ing. Arch. Josef Místecký z Valašského Meziříčí. Bronzovou bustu vytvořil sochař Vincenc Makovský. Podstavec ze žuly byl zhotoven dílnou Františka Kerleho ze Zašové. Pod bustou byl nápis „Věrní zůstaneme“. V základu pomníku byla uschována kovová schránka s prstí z hrobu T. G. Masaryka, kterou získali představitelé města Příbor Jan Hošek, Oto Vaverka a Čestmír Hrnčárek během své cesty do Lán ve dnech 8. a 9. dubna roku 1947. (Příborská delegace se zde setkala během slavnostního oběda s Janem Masarykem a Alicí Masarykovou a položila na Masarykův hrob věnec s nápisem „Presidentu Osvoboditeli vděčné město Příbor“.)

 

Slavnostní odhalení pomníku se konalo 25. května 1947, za přítomnosti Jana Masaryka. Pomník byl nejprve postaven vedle kostela sv. Valentina. Na počátku padesátých let musel být pomník odstraněn, byl však dostatečně uschován. Dne 5. května 1968 byl pomník znovu instalován a odhalen. Kolem roku 1972 byl pomník opět zrušen a busta byla pravděpodobně zničena, nikdy se nenašla. V roce 1990 byl slavnostně odhalen pomník s novou bustou, kterou daroval pan František Konečný. 27. dubna 2005 byl pomník z původního místa u kostela sv. Valentina převezen před Masarykovo gymnázium.[autoři: Petr Chlevišťan a Patrik Maňák, fotografie: Petr Chlevišťan a Patrik Maňák]

 

Další literatura a zdroje: turistické stránky města Příbor; webové stránky Gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka; Kronika města Příbor – s. 64 ; Příborský zpravodaj 2015 2/12, s.12.