Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pamětní deska

Pamětní deska

Kladno

Návštěva prezidenta a pamětní deska

Dne 15. ledna 1900 začala v kladenském hornickém revíru tzv. Velká stávka. Stávkovalo se nejen v kladenských dolech, ale prakticky ve všech uhelných revírech v Čechách a na Moravě. Důvodem ke stávce byly těžké pracovní podmínky v dolech. Stávkující přednesli 10 požadavků, kromě jiných např. osmihodinová pracovní doba, minimální mzdy, týdenní platy atd. Stávka byla ukončena ve většině revírů za dva měsíce. Kladenský revír stávkoval nejdéle. Stávka zde byla ukončena až v polovině dubna 1900. V pondělí 29. ledna 1900 zavítal mezi stávkující horníky univerzitní profesor T. G. Masaryk. Promluvil na schůzi stávkujících horníků v hostinci U Jágrů, kde ve své řeči podpořil právo horníků na spravedlivější pracovní podmínky. Podle dobového tisku ho v hostinci vyslechlo: „na pět tisíc hlav“ přičemž se ozval „jen jediný výkřik rušivý, ale dělníci sami si ihned zjednali pořádek.“

 

V roce 1900 navštívil Masaryk Kladno ještě jednou 5. července, kdy přednášel na pozvání studentů a sociálních demokratů o významu Mistra Jana Husa. Po schůzi byl za zpěvu dělnických písní doprovozen účastníky přednášky až k nádraží, jak o tom informoval deník Čas 8. července: „O významu Mistra Jana Husa přednášel dne 5. července na Kladně ve schůzi svolané studenty kladenskými s politickým spolkem sociálnědemokratickým prof. dr. T. G. Masaryk. Schůze byla velmi četně navštívena, zejména dělníky a jejich ženami. Do slavnostního večera nezapadl ani jediný rušivý hlas. Účastníci schůze okázalým průvodem prof. Masaryka doprovodili k nádraží, zpívajíce dělnické písně.“

 

U příležitosti jeho 86. narozenin byla na hostinci U Jágrů, dne 8. března 1936, odhalena pamětní deska připomínající jeho tehdejší návštěvu stávkujících horníků. Na pamětní desce byl následující text: Žádná kulturní práce by nebyla možná bez práce uhlokopů, řekl v této budově 29. ledna 1900 T. G. Masaryk, president – osvoboditel, když za Velké stávky horníků obhajoval jejich spravedlivý boj. 8. března 1936 zasazena byla tato deska, aby i Vám hlásala tuto skutečnost.

 

Pamětní deska byla odhalena za účasti tisíců lidí z celého širokého okolí. Poselství shromážděného lidu donesla T. G. Masarykovi do Lán sto členná běžecká štafeta. Během 70. let 20. století byla pamětní deska odstraněna a zmizela beze stopy. Dne 8. března 2000 byla iniciativou Společnosti pro ochranu kulturního dědictví Patria, odhalena věrná kopie původní pamětní desky, za účasti Městského úřadu v Kladně, který uhradil veškeré náklady spojené s výrobou a instalací této pamětní desky. Deska je umístěna na třídě T. G. Masaryka na rohovém domě čp. 708, ze strany ulice O. Peška.

 

[autor: Zdeněk Pospíšil, foto: Lucie Merhautová]