Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Busta T. G. Masaryka, Nové Heřminovy

Busta T. G. Masaryka, Nové Heřminovy

Nové Heřminovy

Pomník T. G. Masaryka

Přestože Tomáš Garrigue Masaryk obec Nové Heřminovy (okres Bruntál) nikdy nenavštívil, rozhodli se tamní radní v roce 1935 udělit prezidentovi v roce jeho 85. narozenin čestné občanství obce. Sbírku na jeho pomník vyhlásil v novinách obyvatel obce Eduard Babor.

 

Pomník, na kterém byla osazena Masarykova busta, byl oficiálně nazýván Pomník osvobození. To ovšem zamítli úředníci Krajského národního výboru v Olomouci s tím, že jde o „hřbitovní“ architekturu. Pomník byl tedy upraven a 8. května 1949 odhalen. Pomník se však nelíbil místním komunistům, a tak se stal v roce 1953 předmětem diskusí na schůzi místní organizace KSČ, která odhlasovala odstranění pomníku. Pomník nebyl odstraněn oficiálně, Masarykova bysta byla sundána potají přes noc. Milanu Mlýnkovi se podařilo vypátrat, že byla někým vhozena do sklepa hospody U Prošků, a vytáhl ji s tím, že ji hodlal opravit. Zanedlouho jej však někdo udal a musel absolvovat několik výslechů na Státní bezpečností. Posléze byl přinucen sochu odvézt na školský výbor v Bruntále.

 

Busta byla opět odhalena až 18. září 1999, a to opět zásluhou Milana Mlýnka, který o její obnovu usiloval od roku 1968. Formu zhotovil výtvarník František Nedomlel a firma UNEKO odlila bronzovou bustu, kterou darovala obci. V roce 2010 byla busta odcizena, pravděpodobně sběrači kovu, a v roce 2011 byla instalována nová busta, tentokrát z bezcenného materiálu. Památník je umístěn mezi starým a novým obecním úřadem u hlavní cesty mezi Krnovem a Bruntálem. Vedle Masarykova památníku je památník obětem první světové války.

 

[text: Michal Vašut a Martin Jemelka, fotografie: Michal Vašut, zdroj: DAŇHELOVÁ, Lenka: Nové Heřminovy - Neu Erbersdorf. Ostrava : Arnika Ostrava, 2003]