Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Třinec

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace se nachází na aktuální adrese U Splavu 550 v Třinci. Základní kámen byl položen 3. března 1930, nese datum 7. března 1930 na počest 80. narozenin Tomáše Garrigua Masaryka. Pan prezident dal souhlas, aby budoucí nová škola nesla jeho jméno.


Stavba započala 15. března 1930 a skončila v červnu 1931, ještě téhož roku bylo zahájeno vyučování. Západní část budovy byla přidělena německé škole, východní větší část české obecné škole. Každá škola měla svůj vlastní vchod. Do roku 1938 škola úspěšně pracovala. V roce 1937 měla česká obecná škola 419 žáků.


V říjnu 1938 byla česká škola zrušena a po dobu okupace se česky nevyučovalo. Na konci války zde byla německá kasárna. Při vyhazování blízkého mostu do povětří došlo k poškození školní budovy. Proto se ve škole začalo učit až na podzim 1945. 
Od roku 1945 až do současnosti prošla škola mnohými změnami. Střídaly se názvy školy, měnil se často i obsah vyučování. Při oslavách 60. výročí v roce 1991 byl škole znovu udělen čestný název Jubilejní Masarykova základní škola.

 

[text a fotografie: Tomáš Gluszny, zdroj:  Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace]