Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Ke stažení

 

Publikace Už víckrát nezazní tak těžce requiem


Výbor z dobových domácích a zahraničních ohlasů úmrtí T. G. Masaryka 14. září 1937 – projevy, články, básně, vzpomínky a další texty, fotografie

Edičně připravil Josef Tomeš ve spolupráci s Evou Broklovou, Dagmarou Hájkovou, Janem Bílkem, Kolomanem Gajenem, Robertem Kvačkem a Josefem Tichým, vydala Masarykova společnost a Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. v roce 2007.
Ke stažení zde
 
Pardubická karanténa (Pardubický deník Alice Masarykové)
Edičně připravil Jiří Kotyk, Masarykova společnost - odbočka Pardubice, Klub přátel Pardubicka, 2001.