Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Spisy TGM

 

 

Spisy T. G. Masaryka představují největší projekt sebraných spisů po roce 1945 u nás. Jejich koncepce se utvářela již od poloviny osmdesátých let, k zahájení ediční práce mohlo dojít až po listopadu 1989, s obnovením Ústavu TGM a vznikem Masarykova ústavu AV ČR. Ediční projekt akcentuje chronologické řazení, přináší díla, která Masaryk vydal knižně, největším přínosem je však ediční zpracování stovek studií, článků, recenzí a polemik, které byly dosud rozptýleny v novinách, časopisech, sbornících apod. Texty uveřejněné v cizích jazycích (v němčině, angličtině, ruštině, francouzštině…) jsou publikovány v překladu. Cílem Spisů je zprostředkovat maximální počet Masarykových tištěných textů v spolehlivém znění, s vysvětlivkami a rozšířeným jmenným rejstříkem u každého svazku.
 
Šéfredaktor: Jiří Brabec
 
Redakční rada: Vratislav Doubek, Jiří Flaišman, Stanislav Polák, Ivan Šedivý, Josef Tichý, Jan Zouhar, Josef Zumr
 
Vydavatel: Ústav T. G. Masaryka – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 
 
Novinky
 
Nová Evropa, sv. 14, ed. Vojtěch Kessler
Naše doba. Texty z let 1893–1895, sv. 22, ed. Jiří Flaišman
 
Připravujeme
Válka a revoluce III, sv. 32, ed. Vojtěch Kessler

Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková, sv. 39, ed. Jana Malínská