Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Spisy TGM

 

 

Spisy T. G. Masaryka představují největší projekt sebraných spisů po roce 1945 u nás. Jejich koncepce se utvářela již od poloviny osmdesátých let, k zahájení ediční práce mohlo dojít až po listopadu 1989, s obnovením Ústavu TGM a vznikem Masarykova ústavu AV ČR. Ediční projekt akcentuje chronologické řazení, přináší díla, která Masaryk vydal knižně, největším přínosem je však ediční zpracování stovek studií, článků, recenzí a polemik, které byly dosud rozptýleny v českých a cizojazyčných novinách, časopisech, sbornících apod. Texty uveřejněné v cizích jazycích (v němčině, angličtině, ruštině, francouzštině…) jsou publikovány v překladu. Cílem Spisů je zprostředkovat maximální počet Masarykových tištěných textů v spolehlivém znění, s vysvětlivkami a rozšířeným jmenným rejstříkem u každého svazku. Ediční projekt byl uzavřen v roce 2022, zahrnuje 39 svazků a podílelo se na něm takřa třicet editorek a editorů.
V letech 2022–2023 byla vytvořena plnotextová databáze Spisy TGM online, která zpřístupňuje všechny knižně vydané svazky Spisů a v níž je možné fulltextově vyhledávat.
 
Šéfredaktor: Jiří Brabec
 
Redakční rada: Vratislav Doubek, Jiří Flaišman, Jana Malínská, Ivan Šedivý, Josef Tichý, Luboš Velek, Jan Zouhar, Josef Zumr
 
Vydavatel: Ústav T. G. Masaryka – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 
 
 
Novinky
 
Mezi literaturou a politikou. Texty z let 1895-1897, sv. 23, ed. Jiří Flaišman, Praha 2022, 852 s.
 
Demokracie v politice. Texty z let 1907-1910, sv. 27, eds. Marie M. Neudorflová - Vojtěch Kessler, Praha 2020, 854 s.
 
Hilsneriáda a texty z let 1898-1900, vyšlo ve dvou svazcích 24a-24b, ed. Luboš Merhaut, Praha 2019, 1152 s. Tisková zpráva zde.
 

Připravujeme

 

Generální jmenný rejstřík ke Spisům TGM.