Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Přednášky T. G. Masaryka před rokem 1914

Objevte kontroverzní reakce na Masarykovy přednášky před rokem 1914 ve Vašem regionu!

 
 
dlazdice-prednasky-big.jpgMasaryk jako univerzitní profesor proslovil desítky přednášek ve městech i v menších obcích Čech a Moravy. Na pozvání různých místních organizací přednášel o významných osobnostech českých dějin (Jan Hus, František Palacký, Karel Havlíček…) či o aktuálních sociálních a politických problémech. Především v prvním desetiletí 20. století byl ohlas jeho přednášek často kontroverzní, zejména v souvislosti s hilsneriádou, s Masarykovou antiklerikální nebo předvolební kampaní. Posluchači a posluchačky mu nerozuměli nebo se ho i obávali (pokládali jej za představitele jakési nebezpečné sekty), stávalo se rovněž, že jej museli jeho sympatizanti fyzicky chránit před rozezlenými odpůrci - srovnejme například rozdílné reakce na přednášky v Kladně, v Lounech nebo v Náchodě, které se konaly takřka ve stejné době.
 
Přivítáme texty (články v lokálním tisku, letáky, vzpomínky apod.), které zachycují tyto lokální incidenty. Nejbarvitější charakteristiky budeme zveřejňovat na našich webových a facebookových stránkách!
 
 
Informace, texty (nelépe originály či přepisy s přesným bibliografickým odkazem), odkazy, obrázky můžete zasílat na náš kontaktní email: tgm@mua.cas.cz
 
Velmi děkujeme všem, kdo pomáhají doplňovat historii Masarykova působení v Česku a na Slovensku!
 

 

14. 3. 2021