Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Výstava „Fenomén Masaryk“ v Národním muzeu

10.1.2018 - 31.1.2018

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Prah 

 

 

15. září 2017 - 31. ledna 2018

 

Doprovodné přednášky:

 

 

 

25. 10. 2017 od 18 hod

Hilsneriáda - Mediální stereotypy nacionalismů

 

přednášející: Michal Stehlík a Martin Sekera

 

 

11. 10. 2017

Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar, Národní muzeum, 18 hod

 

26. 9. 2017

Josef Ženka: T. G. Masaryk a američtí krajané

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Betlémské náměstí 1, Praha 1

 

 

Výstava Fenomén Masaryk připomíná mimořádnou osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka přesně 80 let od jeho smrti (1937).

Národní muzeum chce prezentovat Tomáše Garrigue Masaryka mimo klasická a zažitá klišé "Prezidenta Osvoboditele" a "tatíčka". Masaryk je představen ve třech rovinách. Tou první je pohled na konkrétního člověka, jeho vztahy, víru, ideje a názory. Zásadní roli zde hraje i vztah k manželce Charlottě. Nesmírně aktuální jsou pak dodnes jeho názory na Ameriku či Rusko. Druhou rovinou je pak  role jeho osobnosti ve veřejném prostoru. Nejprve jako "profesora" před rokem 1914, a to nejen v univerzitním prostředí. Velká pozornost je věnována tématům hilsneriády či bojům o Rukopisy.

Když se v roce 1910 Masaryk dožíval 60 let, zdál se být jeho aktivní život zdánlivě ukončen. Následovala však zcela zásadní životní kapitola po roce 1914, která bude na výstavě prezentována v celku "prezident". Založení státu v roce 1918 je bezpochyby klíčovým momentem, ale výstava se nevyhne ani politickým neúspěchům a sporům s ideovými protivníky – Josefem Pekařem či Karlem Kramářem. Třetí rovinou bude pak  pohled na "obraz" Masaryka ve společnosti – od silného momentu jeho smrti a pohřbu na podzim 1937 až po následné proměny během dvou diktatur.

Součástí výstavy jsou unikátní filmové i audio materiály a samozřejmě jedinečné sbírkové předměty, včetně jednoho z "top" předmětů Národního muzea - Masarykova jezdeckého obleku. Důležitá bude i speciální linka pro dětského návštěvníka a doprovodné aktivity výstavy.

Na výstavě najdete i archivní materiály zapůjčené MÚA, například cestovní pasy T. G. Masaryka a Charlotty G. Masarykové z roku 1914 nebo dopisy Karla Čapka.


Článek o Bedřichu Frittovi, autorovi karikatury na plakátu výstavy.

 

inzerce_masaryk_88x60_TISK.jpg

23.11.2017