Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Prezentace v Knihovně Václava Havla

21.9.2017

Publikace Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar 1. (1893-1895), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 453 stran

 

Knihovna Václava Havla

Ostrovní 13, Praha 1
čtvrtek 21. září 2017 od 19 hod.

První díl edice k vydání připravili a na prezentaci představí editoři Helena Kokešová, Irena Kraitlová a Petr Kotyk. K tématu politika a literatura promluví autoři předmluvy Vratislav Doubek a Lucie Merhautová.
 
Celkem 183 dopisů filozofa a politika T. G. Masaryka a básníka J. S. Machara z let 1893-1895 přináší velmi čtivý a osobní pohled obou osobností na řadu dobových literárních, politických a kulturních témat i řadu informací soukromého rázu, které jinde nenajdeme. Dopisy jsou opatřeny podrobnými vysvětlivkami, činnost obou protagonistů v dobovém kontextu osvětluje úvodní studie. Aparát edice zahrnuje ediční úvod, očíslované, chronologicky seřazené a edičně upravené dokumenty opatřené poznámkami a seznam editovaných dokumentů, publikaci uzavírá anotovaný jmenný rejstřík a anglické resumé.
V srpnu 2017 v rámci pořadu Rakouský rok odvysílal Český rozhlas Vltava desetidílné komentované čtení z této edice, které je k poslechu v  Audioarchivu Vltavy.     

 

 

tgm-machar-i.jpg

24.9.2017