Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Literatura a politika: přednáška o korespondenci T. G. Masaryka a J. S. Machara

13.10.2017

11. října 2017 / 18 hod

Nová budova Národního muzea

Vinohradská 1

Praha 1

 

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar 1. (1893-1895), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 453 stran

Editoři: Helena Kokešová - Petr Kotyk - Irena Kraitlová.

Autoři předmluvy: Vratislav Doubek - Lucie Merhautová

 

Přednáška představí vznik mimořádné edice korespondence a hlavní témata intenzivního dialogu obou protagonistů.

    

Celkem 183 dopisů filozofa a politika T. G. Masaryka a básníka J. S. Machara z let 1893-1895 přináší velmi čtivý a osobní pohled obou osobností na řadu dobových literárních, politických a kulturních témat i řadu informací soukromého rázu, které jinde nenajdeme. Činnost obou protagonistů v dobovém kontextu osvětluje úvodní studie. Aparát edice zahrnuje ediční úvod, očíslované, chronologicky seřazené a edičně upravené dokumenty opatřené poznámkami a seznam editovaných dokumentů, publikaci uzavírá anotovaný jmenný rejstřík a anglické resumé.
 
V srpnu 2017 v rámci pořadu Rakouský rok odvysílal Český rozhlas Vltava desetidílné komentované čtení z této edice, které je k poslechu v  Audioarchivu Vltavy.     

 

 

 

tgm-machar-i.jpg

1.10.2017